Формування та розформування радянського історичного міста: інфраструктура спадщини, уявних образів та набутків у Львові
Дослідницька тема: Міська спадщина: концепції, практики та спадки

Формування та розформування радянського історичного міста: інфраструктура спадщини, уявних образів та набутків у Львові

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

У центрі уваги цього проекту – концепція, інфраструктура та спадщина "радянського історичного міста". Львів – це одне з тих міст, де зосереджено чи не найбільше історичних пам'яток як у радянській, так і в незалежній Україні. Це місто – один із головних міських центрів "Радянського Заходу" у другій половині ХХ століття – спершу, у 1940-і роки, розглядали як місце з "яскравим індустріальним майбутнім", далі – крізь призму "промислової дійсності" 1950-х років, а згодом, у 1970-і роки, – як центр історичної спадщини та туризму. Таке позиціонування збереглося і в сучасній Україні. Одне з центральних питань дослідження полягає в тому, як помітна присутність збудованого в дорадянські часи середовища у пов'язаних зі спадщиною практиках не лише сформувала радянський досвід у сфері охорони спадщини, але й спричинила перегляд концепцій та ролі міських центрів. Крім того, як такі практики та ставлення до історичного збудованого середовища розвивалися протягом кількох десятиліть до і після 1991 року? Як пов'язані зі спадщиною практики вплинули на обговорення, ставлення та дебати щодо спадщини в пост-соціалістичних містах? Як інфраструктура інституцій, технічна кваліфікація, збереження та промоція посилюють взаємодію між місцевою інтелігенцією (зокрема, архітекторами) та бюрократами на регіональному, республіканському та всесоюзному рівнях радянського управління, а також у міжнародних установах? Крізь призму дослідження одного конкретного випадку цей дослідницький проект охоплює ширші питання зміни ставлення до побудованого середовища у прикордонних містах, мережах та середовищі архітекторів та інших фахівців з міських проблем, спадщини та брендингу міста у другій половині ХХ століття у Східній Європі.

Пов’язані публікації та презентації

Софія Дяк, "Відображаючи минуле, переосмислюючи майбутнє: місцевий, етнічний та транснаціональний контексти проектів культурної спадщини у Східній Європі", лекція в Інституті поглиблених досліджень інституцій, ринків і технологій міста Лукки (IMT Lucca, Італія), аналіз програми PhD та управління культурною спадщиною, Італія, 11 лютого 2015 р.

Софія Дяк, "Перегляд центру: Львів/Львов як радянське історичне місто", конференція "Міста Сходу та Заходу: нові карти для дослідження", Іллінойський університет (Чикаго, США), 13-14 квітня 2015 р.

Софія Дяк, "Взаємодія з єврейськими та радянськими місцями: спадщина, набутки та громадськість у Львові" на міжнародному семінарі "Пристосування: позитивні стратегії документування, збереження та переобладнання "застарілих" просторів у Польщі та Центрально-Східній Європі" у Центрі гуманітарних наук Геймана, Колумбійський університет, 22-23 жовтня 2015 р.

Зображення

Верхнє: Вид на південно-східну частину центру міста / Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, 2-142107


Дослідницькі проекти


Інші дослідницькі фокуси

Документування досвідів війни

Документування досвідів війни

Ми задіяли наші уміння і експертність, щоб задокументувати досвід повномасштабного вторгнення Росії в Україну: як історичні та/або юридичні свідчення, а також як спосіб протистояти вторгненню.

Детальніше
Міста, війни та відновлення

Міста, війни та відновлення

Цей дослідницький фокус об'єднує дослідження форм та форматів, пов'язаних із вивченням та практикуванням минулого з міської перспективи і в міських умовах.

Детальніше
Плановий урбанізм у соціалізмі і поза ним

Плановий урбанізм у соціалізмі і поза ним

У рамках цього дослідження планових міст, містечок і районів у соціалістичних суспільствах ми вивчаємо погляди планувальників, експертів та керівників, які брали участь у будівництві та досвідченні планового урбанізму.

Детальніше
Публічна історія і місто: залучення та відображення минулого

Публічна історія і місто: залучення та відображення минулого

Дослідження двох світових воєн ХХ ст., які радикально змінили життя окремих людей, спільнот, суспільств і держави, спричинило появу великого обсягу наукової літератури, різної за своїм дисциплінарним спрямуванням і географічним походженням.

Детальніше