Контактні/конфліктні зони: (Пере)домовленості щодо етнічної спадщини у краєзнавчих музеях України (кінець 1980-х – сьогодні)
Дослідницька тема: Міська спадщина: концепції, практики та спадки

Контактні/конфліктні зони: (Пере)домовленості щодо етнічної спадщини у краєзнавчих музеях України (кінець 1980-х – сьогодні)

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Темою цього проекту, побудованого на основі концепції "контактної зони" Мері-Луїзи Пратт, а також на ідеях із галузі вивчення спадщини та постколоніальних досліджень, є концептуалізація етнічних та транснаціональних культурних надбань у пост-трансформаційній Україні. Зазвичай музеї розглядають як канали просування панівного історичного наративу – опосередковано чи відкрито. Водночас краєзнавчі музеї часто перетворюються на царину, де співіснують, об'єднуються, а іноді й стикаються між собою національні, місцеві та транснаціональні дискурси. У своєму дослідженні я розглядаю зміни, виклики та викривлення у викладі історичних наративів в українських краєзнавчих музеях, починаючи від пізнього радянського періоду. Метою цього дослідження є розуміння ролі, яку відіграють краєзнавчі музеї в Україні у поширенні місцевих, національних та транснаціональних дискурсів пам'яті. Зокрема, я досліджую, як краєзнавчі музеї переймають панівний історичний наратив, домовляються щодо нього чи кидають йому виклик. Детально простежується концептуалізація "українських", "радянських", а також "етнічних" спадщин. Іншим важливим напрямком дослідження буде роль краєзнавчого музею у (пост)конфліктних суспільствах, що стоять перед викликом нинішніх стрімких, а часто й пов'язаних із небезпекою травми подій, переживають їх, музеїфікують та інтерпретують. Дослідження фокусується на трьох рівнях: панівні дискурси (проявляються в законодавчих ініціативах та виставкових наративах); діяльність пов'язаних зі спадщиною осіб (працівників музеїв, менеджерів туризму тощо); ставлення та сприйняття з боку різних "споживачів" спадщини (наприклад, місцевих жителів та туристів). Методологічно проект об'єднає кількісні та якісні методи (поглиблені інтерв'ю, а також аналіз змісту, дискурсу, мереж та візуальних образів).

Пов’язані публікації та презентації

Презентація: Об'єднаний конгрес ASEEES-MAG, Львів, 26-28 червня 2016 р.

Анна Чеботарьова: "У пошуках власного наративу: краєзнавчі музеї в пострадянській Україні".

Зображення

Верхнє: Краєзнавчий музей у Донецьку, 2013 р. (фото А. Бутко)


Дослідницькі проекти


Інші дослідницькі фокуси