Соціальне місто: Історії мобільності, статусів, гендеру та добробуту
Дослідницький фокус

Соціальне місто: Історії мобільності, статусів, гендеру та добробуту

Цей дослідницький фокус розширює усталені підходи до історії модерного Львова, центрованій на історії формування національних спільнот, через звернення до інших категорій соціальних поділів: гендеру, віку, класу, групи. Дослідження соціальної мобільності допомагає зрозуміти життєві та сімейні траєкторії різних груп, від жінок-робітниць та служниць до елітних верств шляхетського та буржуазного походження. Це дозволяє також подивитися на агентність акторів, які перебували в тіні державних структур та міських органів влади, як-от сім’я як агент соціального забезпечення, опіки та контролю, або ж низові об’єднання, як-от профспілки, товариства, клуби, салони — не лише з перспективи творення публічної сфери, але і як чинник соціального та економічного просування та добробуту. У рамках цього фокусу дослідницькі проекти також звертають увагу на зміни структури та простору міста у зв’язку із соціальними поділами: архітектура нерівностей та обмеженого доступу до елітних місць; місця праці та житло як важливі соціальні локуси; місця солідарності та спільної дії.

Дослідження зосереджене на Львові та його передмістях, що дозволяє простежити горизонтальну та вертикальну мобільність, пов’язану із переміщеннями між містом і селом. Постійний рух у обох напрямках становив підґрунтя життєвих стратегій як у періоди воєн, змін політичних режимів, так і у часи економічного зростання. Львів є також особливо цікавим прикладом для дослідження соціальної історії через переплетіння соціальних та національних категорій, а також з огляду на зміни кордонів, державної приналежності та соціальних політик. Ці особливості обумовлювали важливість порівнянь та циркуляції ідей щодо добробуту, розвитку та прогресу у зіткненні з "Іншими" — з сусідами по кордону або із "попередниками" — колишніми мешканцями та керівними елітами. Довга часова перспектива ХІХ-ХХІ ст. дозволяє побачити процеси довгої тривалості, тяглості і розриви у соціальній тканині міста.

У рамках цього дослідницького фокусу Центру, індивідуальні проекти зосереджуються на кількох взаємопов’язаних аспектах історії ХІХ - ХХ ст. Владислава Москалець досліджує економічні еліти Львова та їхню міську репрезентацію, з урахуванням національних та гендерних аспектів. Іванна Черчович зосереджується на працюючих жінках, включаючи мігранток із сіл і міських бідних, та на їхніх практиках поєднання роботи із материнством, що включає також творення розвинених жіночих мереж догляду за дітьми між містом та селом. Ірина Склокіна вивчає жінок-робітниць в індустрії, з особливим фокусом на їхньому соціальному забезпеченні не тільки через зусилля держави, але передусім "знизу", за участі сімей, профспілок, неформальних зв’язків, з урахуванням особливостей прикордонного регіону Галичини.

Зображення:

Верхнє: Площа Ринок у Львові, 1920-ті / Генрик Поддембскі / NAC

Дослідницькі проекти:


Інші дослідницькі фокуси

Візуальні режими, матеріальності та технології

Візуальні режими, матеріальності та технології

Цей дослідницький фокус пов'язаний з візуальними практиками та історичними чи соціальними способами бачення. В його межах ми зосереджуємося на вивченні історичних змін у технологіях, уяві та політиці, а також на тому, як вони впливають на трансформацію візуальних практик і чутливості.

Детальніше
Документування досвідів війни

Документування досвідів війни

Ми задіяли наші уміння і експертність, щоб задокументувати досвід повномасштабного вторгнення Росії в Україну: як історичні та/або юридичні свідчення, а також як спосіб протистояти вторгненню.

Детальніше
Міста, війни та відновлення

Міста, війни та відновлення

Цей дослідницький фокус об'єднує дослідження форм та форматів, пов'язаних із вивченням та практикуванням минулого з міської перспективи і в міських умовах.

Детальніше
Міська спадщина: концепції, практики та спадки

Міська спадщина: концепції, практики та спадки

Цей дослідницький фокус охоплює кілька окремих проектів, а також пов'язані ініціативи, що аналізують спадщину як сукупність концепцій, дискурсів і практик, а також інституційні та дискурсивні структури.

Детальніше
Міські культурні інфраструктури: Творці/творчині, менеджери/ки, авдиторія в сучасному місті

Міські культурні інфраструктури: Творці/творчині, менеджери/ки, авдиторія в сучасному місті

Це дослідження має на меті розширити наше розуміння того, як інфраструктура формує творчу культуру в сучасному місті.

Детальніше
Професіонал(к)и, Експертиза і Планова Урбанність

Професіонал(к)и, Експертиза і Планова Урбанність

У рамках цього дослідження планових міст, містечок і районів у соціалістичних суспільствах ми вивчаємо погляди планувальників, експертів та керівників, які брали участь у будівництві та досвідченні планового урбанізму.

Детальніше
Публічна історія і місто: залучення та відображення минулого

Публічна історія і місто: залучення та відображення минулого

Дослідження двох світових воєн ХХ ст., які радикально змінили життя окремих людей, спільнот, суспільств і держави, спричинило появу великого обсягу наукової літератури, різної за своїм дисциплінарним спрямуванням і географічним походженням.

Детальніше