Цифрові проекти

Цифрові технології є невід’ємною складовою дослідницьких та публічноісторичних проектів із самого початку діяльності Центру. Ми використовуємо цифрові інструменти в історичних дослідженнях та їх візуалізації. Основним проектом з візуалізації історичних наративів про місто за допомогою карти є онлайн-енциклопедія Інтерактивний Львів. Крім того, ми оцифровуємо та архівуємо аудіовізуальні джерела, пов’язані з історією Львова та інших міст регіону, які зібрані в рамках проекту Міський медіаархів.

Наші цифрові проекти водночас є простором для пошуку форматів та можливістю для проведення експериментів у полі цифрової гуманітаристики. Зокрема, у дослідженні літературних середовищ Львова ми використали network graph для картування історичних мереж ідей, персоналій та місць. Використання форматів цифрового сторітеллінгу розвинулося у серію віртуальних прогулянок містом.

Поширення та удоступнення результатів наших цифрових проектів ми також проводимо у форматі оффлайн подій, зокрема, міських прогулянок, виставок, освітні активностей. Міський медіаархів проводить серію заходів під назвою [роз]архівування.

Ключовою ціллю у наших проектах є доступність матеріалів для локальної та міжнародної аудиторії. Разом з тим, нашим завданням є не лише агрегація даних, а й напрацювання шляхів making use of data як у проектах Центру, так і у співпрацях з іншими дослідниками та інституціями. Одним із прикладів обміну даними є досвід співпраці з University of Virginia (Waitman W. Beorn), коли інформація про мешканців львівського гетто була локалізована з допомогою даних нашої бази історичних назв Вулиці Львова. Серед інших досвідів формування геоінформаційних систем для історичних джерел є мапування соціальної топографії дореволюційного Києва. Водночас для забезпечення кращого доступу до наших даних, серед довготермінових планів є making our digital projects "semantic web-" and "linked data-compatible".

Досвід створення та багаторічного супроводу цифрових проектів, низка викликів із цим пов’язаних, постійна змінність технології та відсутність усталеного поля цифрової гуманітаристики зумовлює нашу роботу над формуванням рамок для сталого розвитку наших цифрових проектів у довготерміновій перспективі. У цій роботі ми керуємося стандартами та принципами впорядкування та опису даних/метаданих, зокрема, FAIR (findability, accessibility, interoperability and reusability) та Dublin Core.

Цифрова історія, в нашому розумінні, полягає не лише в експериментах чи розробці нового, а й в епістемологічному осмисленні практик, пов’язаних із цифровими технологіями. Їхня глибока вкоріненість в нашу професійну діяльність впливає на формування нашого знання про минуле. А тому робота над цифровими проектами Центру зумовлює потребу критичної рефлексії над тим, чим є digital humanities. Одним із форматів таких критичних рефлексій та обміну досвідами є серія семінарів цифрової історії як частина нашої конференційної та семінарської діяльності. У рамках партнерства з Adam Mickiewicz Institute (Warsaw), у 2019 році ми брали участь у конференції Digital Cultures у Варшаві та співорганізовували Digital Cultures у Львові, яка стала доброю нагодою для обговорення досвідів цифрового архівування. Для розуміння сучасних процесів та викликів цифрової історії важливою є участь працівників Центру у семінарах та конференціях з цифрової історії, організованих, зокрема, такими інституціями як University of Luxembourg, Herder Institut, Baltic Audiovisual Archival Council, OBB Minsk, Університет Каразіна, Музей Шевченка.

Цифрові проекти, також, є частиною низки партнерств Центру. Наша участь в проектах Open Heritage та EHRI, серед іншого, включає роботу над базами даних та цифровими інфраструктурами. Працюючи над оцифруванням колекцій фотографій, кіно та відео-матеріалів ми співпрацюємо і обмінюємось досвідом з Українським центром розвитку музейної справи, Маріупольським краєзнавчим музеєм, Покровським історичним музеєм. У рамках всесвітньої ініціативи Центру домашнього кіно Міський медіаархів організовує Міжнародний день домашнього кіно у Львові. Із 2020 року ми, також, є учасниками working group on Research Data Management у DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

Ключовим партнером Центру в розробці та підтримці цифрових проектів є компанія siteGist.

Читати більше
facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Інтерактивний Львів

Інтерактивний Львів - це цифрова енциклопедія про місто місто та його минуле. Його головною ідеєю є вивчення та представлення історії місця та простори. Із 2007 року проект підготував понад тисячу текстів про історію будівель, організацій та постатей. Тексти дослідників супроводжують фотографії, архівні матеріали та інтерв'ю. Інтерактивний Львів зосереджується на історії міста з кінця ХІХ століття до сучасності. Серед основних тематичних фокусів проекту є історія архітектури, міське планування, спадщина, культура та соціальна історія.

Міський медіаархів

Завдання архіву - збір, збереження, дослідження, удоступнення та популяризація колекцій і матеріалів, які залишаються поза увагою державних архівних колекцій. Тематично матеріали архіву пов'язані з міською історією у різних її проявах а колекції ММА формуються навколо оцифрованих зображень, фільмів та відео, карт міст та усних історій.

Вулиці Львова

"Вулиці Львова" - це база даних з інформацією про сучасні та історичні назви вулиці та площ Львова. У проекті зібрано та систематизовано інформацію, доступну у довідкових виданнях, а також проведено дослідження путівників, адресних книг.