Промислові майданчики, міська спадщина та дозвілля у формуванні пізнього радянського суспільства
Дослідницька тема: Міська спадщина: концепції, практики та спадки

Промислові майданчики, міська спадщина та дозвілля у формуванні пізнього радянського суспільства

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Цей проект зосереджений на промисловій спадщині та пізніх радянських практиках дозвілля, зокрема, на туризмі в промислових районах, туристичних знімках промислових міст та пострадянських ініціативах щодо використання та збереження промислової спадщини. Туристичні об'єкти та відвідання пов'язаних зі спадщиною місць у промислових районах у 1960-1980-х роках є хорошим прикладом для вивчення процесу побудови нової соціальної ідентичності, що поєднує ідеї пролетарської гордості та зростаючих споживчих вимог. В рамках цього проекту увагу привертають різні фактори змін, як-от офіційні правила туризму, туристичні стратегії, розвиток туристичної інфраструктури та контекстуальне виявлення соціальних і національних ідентичностей. Обсяг досліджень пізнього радянського туризму та дозвілля зростає, але йому ще не вистачає чутливості до регіональних та локальних контекстів, тож це дослідження зосереджується на кількох питаннях: як нове розуміння "радянського способу життя" в 1960-80-х роках вплинуло на побудову національної ідентичності? Як внутрішній та іноземний туризм наприкінці існування Радянської України сприяв формуванню різних образів регіонів та регіональних центрів і які культурні цінності приписувалися промисловим центрам та окремим об'єктам? Які можливості й ідеї щодо внесення різних об'єктів до спадщини виникли після 1991 року в контексті деіндустріалізації, появи нових форм дозвілля та споживання, "національного відродження", радянської ностальгії, комерційного інтересу та зростаючої обізнаності з міжнародними прикладами ставлення до промислової спадщини?

Пов’язані публікації та презентації

Ірина Склокіна, "Новий музей у старій промисловій будівлі", онлайн: ttp://prostir.museum/ua/post/35885

Ірина Склокіна, "Промислова спадщина: історичний контекст, соціальні виклики та можливості управління" на дискусії за круглим столом у рамках програми управління спадщиною, Центральноєвропейський університет, Будапешт, 22 травня 2015 р.

Зображення

Верхнє: частина виставки в музеї Новокраматорського машинобудівного заводу, 2016 р.


Дослідницькі проекти


Інші дослідницькі фокуси