Закриті дільниці у Польщі. Відокремлення і сучасне місто

Закриті дільниці у Польщі. Відокремлення і сучасне місто

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Яцек Ґондецький

Краківська гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташіца

28.03.2012

Центр міської історії, Львів

Закриті дільниці є одним з найважливіших символів суспільних та економічних змін, які відбулися в нашій частині Європи. З огляду на їх кількість і різноманіття, виникає багато питань не лише у критично налаштованих дослідників суспільства чи міста, а й у самих мешканців, які живуть по один та інший бік огорожі. Закриті дільниці не трактуються виключно як фізичні об’єкти, а передусім як соціокультурні конструкти. Перед аналізом медійного дискурсу закритих дільниць було здійснене опрацювання широкого контексту цього явища, а також змін у дослідженнях міста. Як свідчить проаналізований дискурс, закриті дільниці є місцями, де згромаджуються мешканці зі схожим статусом, визначаються певні естетичні стандарти, формуються смаки, чим одночасно обмежується свобода індивідуального вибору та рішення або навіть контролюється людська поведінка.

post picture

Яцек Ґондецький

соціолог та етнолог. Навчався в інституті соціології Торунського університету імені Міколая Коперника. Зараз працює на кафедрі загальної соціології та суспільної антропології гуманітарного факультету Краківської гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташіца.

Його наукові зацікавлення – це антропологія архітектури (праця Architektura i tożsamość (“Архітектура та ідентичність”, Торунь, 2005), антропологія та соціологія міста, особливо питання, пов’язані із суспільними просторами, економією культури і архітектурою як такою. Брав участь у таких дослідницьких програмах Bauhaus Dessau Foundation та CUNY у Нью-Йорку. Результатом досліджень стала праця Za Murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu (“За мурами. Закриті дільниці в Польщі – аналіз дискурсу”(Вроцлав, 2009). Зараз вчений працює над проектом I love NH, у якому йдеться про джентрифікаційний потенціал Нової Гути.

Лекція відбулася у рамках програми до виставки "Дім: Століття змін"

  • img