Міські експерти і зміни міст: (Ре)Формування професійного поля з кінця 1970-х
Дослідницька тема: Плановий урбанізм у соціалізмі і поза ним

Міські експерти і зміни міст: (Ре)Формування професійного поля з кінця 1970-х

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Ренесанс у написанні та прийнятті міських стратегій, який можемо зараз спостерігати в Україні, повертає нас до ідей про те, що місто витворюється не лише в результаті хаотичних неоліберальних та капіталістичних процесів, а й піддається плануванню. Здебільшого сучасне стратегування прийшло в український контекст "ззовні," однак у нього є і місцеве коріння, яке походить з часів планової економіки та спроб залучення до прийняття рішень науково-технічних спеціалістів. Власне, середовище тих, хто витворює бачення майбутнього міста і кого можна назвати міськими експертами та експертками, перебуватиме у центрі цього дослідження.

Уявлення та планування того, як має розвиватися та функціонувати місто, зазвичай належить до завдань теоретиків та практиків у сферах управління, економіки, соціології, архітектури, інженерії, екології тощо. Саме вони конструюють термінологічне поле для опису минулого, теперішнього та майбутнього міста, формулюють ключові проблеми та завдання, пропонують можливі рішення. У різний час композиція цієї групи залежала від низки чинників, як-от, формальні та неформальні владні ієрархії, доступ до економічного, соціального та культурного капіталів, наявність різних джерел інформації, просторів для комунікації, інституційних можливостей для особистого розвитку. Деякі з цих чинників втратили свою актуальність, інші ж залишаються незмінними упродовж багатьох десятиліть. Дослідження має на меті та прослідкувати особливості професійних середовищ міських експертів, їхню трансформацію упродовж останніх п’ятдесяти років і реакції на соціальні перетворення, вказати на тяглості та розриви, виявити джерела їхньої експертності та специфіку зв’язків професійних спільнот з різними аудиторіями, у тому числі із тими, хто приймає рішення у місті, і тими, хто у цьому місті живе.

Хоча мережі, якими поширюється експертне знання, є транснаціональними, вони потребують конкретних міст-вузлів. Саме тому аналіз буде зосереджено на прикладі Львова, який у другій половині ХХ століття став важливим інформаційним та індустріальним центром. Основний фокус буде зроблено на групах архітекторів-містопланувальників, чиїм завданням було уявити "форму" міста, та середовищі науковців, які мали концептуалізувати соціальну тканину, потреби мешканців, їхні повсякденні практики та очікування щодо міського життя. Окрім структурних характеристик поля міської експертності, дослідження також прагне окреслити той дискурс, який представники і представниці професійних спільнот використовували для опису міста майбутнього.

Проект базується у першу чергу на біографічних інтерв’ю, публікаціях та особистих матеріалах міських експертів та експерток, як текстових, так і візуальних, а також передбачає архівну роботу. Період реалізації – 2018-2020 роки.

Публікації, презентації, публічні дискусії

Червень 24-30, 2018 – презентація "The Same Hands’: Urban Experts and Long-Term Transformations (1977-2017)" під час Ninth International Social Science Summer School in Ukraine, Запоріжжя.

Зображення

Верхнє: "Персиков, головний архітектор міста та представники громадськості міста обговорюють проект спорудження меморіального кладовища Холма Слави." Фото К. Бузиніна, 1953 р. / Львівський історичний музей, Фн-3088


Дослідницькі проекти


Інші дослідницькі фокуси