Міські експерти і зміни міст: (Ре)Формування професійного поля з кінця 1970-х
Дослідницька тема: Плановий урбанізм у соціалізмі і поза ним

Міські експерти і зміни міст: (Ре)Формування професійного поля з кінця 1970-х

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Ренесанс у написанні та прийнятті міських стратегій, який можемо зараз спостерігати в Україні, повертає нас до ідей про те, що місто витворюється не лише в результаті хаотичних неоліберальних та капіталістичних процесів, а й піддається плануванню. Здебільшого сучасне стратегування прийшло в український контекст "ззовні," однак у нього є і місцеве коріння, яке походить з часів планової економіки та спроб залучення до прийняття рішень науково-технічних спеціалістів. Власне, середовище тих, хто витворює бачення майбутнього міста і кого можна назвати міськими експертами та експертками, перебуватиме у центрі цього дослідження.

Уявлення та планування того, як має розвиватися та функціонувати місто, зазвичай належить до завдань теоретиків та практиків у сферах управління, економіки, соціології, архітектури, інженерії, екології тощо. Саме вони конструюють термінологічне поле для опису минулого, теперішнього та майбутнього міста, формулюють ключові проблеми та завдання, пропонують можливі рішення. У різний час композиція цієї групи залежала від низки чинників, як-от, формальні та неформальні владні ієрархії, доступ до економічного, соціального та культурного капіталів, наявність різних джерел інформації, просторів для комунікації, інституційних можливостей для особистого розвитку. Деякі з цих чинників втратили свою актуальність, інші ж залишаються незмінними упродовж багатьох десятиліть. Дослідження має на меті та прослідкувати особливості професійних середовищ міських експертів, їхню трансформацію упродовж останніх п’ятдесяти років і реакції на соціальні перетворення, вказати на тяглості та розриви, виявити джерела їхньої експертності та специфіку зв’язків професійних спільнот з різними аудиторіями, у тому числі із тими, хто приймає рішення у місті, і тими, хто у цьому місті живе.

Хоча мережі, якими поширюється експертне знання, є транснаціональними, вони потребують конкретних міст-вузлів. Саме тому аналіз буде зосереджено на прикладі Львова, який у другій половині ХХ століття став важливим інформаційним та індустріальним центром. Основний фокус буде зроблено на групах архітекторів-містопланувальників, чиїм завданням було уявити "форму" міста, та середовищі науковців, які мали концептуалізувати соціальну тканину, потреби мешканців, їхні повсякденні практики та очікування щодо міського життя. Окрім структурних характеристик поля міської експертності, дослідження також прагне окреслити той дискурс, який представники і представниці професійних спільнот використовували для опису міста майбутнього.

Проект базується у першу чергу на біографічних інтерв’ю, публікаціях та особистих матеріалах міських експертів та експерток, як текстових, так і візуальних, а також передбачає архівну роботу. Період реалізації – 2018-2021 роки.

Публікації

Otrishchenko, N. (2019). “Reclaiming positions and reimagining the city? Lviv urban experts since the late 1980s” (295–301). In: Three Decades of Post-socialist Transition. Conference Proceedings, ed. by N. Camprag, A. Suri. Darmstadt: TUprints.

Презентації:
September 2020 – "Connections and Continuance: Urban Planning Education in (Post-) Socialist Lviv" / "Agency versus/with Structure: On the Question of how Transformation is Enacted", Online-workshop, the Leibniz Centre for Contemporary History Potsdam (ZZF).

June 2020 – "Continuance or Rupture? Discussing Lviv’s Future in the late 1980s and early 1990s" / Urban seminar, Center for Urban History.\

February 2020 – "The Rise and Fall of Underground Tram in Socialist L’viv" / "Cities in the USSR and the Eastern Bloc: Urbanization, Ecology and the Municipal Economy (1917-1991)", University of Erlangen-Nuremberg.

November 2019 – "One Plan to Rule Them All: Architects and the Visions of Urban Development in Late Soviet Lviv" / The Danyliw Seminar on Contemporary Ukraine, the Chair of Ukrainian Studies, University of Ottawa.

May 2019 – "Reclaim positions and reimagine the city? Lviv urban experts since the late 1980s” / "Three Decades of Post-socialist Transition", TU Darmstadt.

April 2019 – "‘People Who Own the Territory’: Expert Knowledge and Urban Planning in Lviv during the 1970s–80s" / "Communist Parties in East Central Europe: Frameworks of KnowledgeAcquisition and Dissemination 1945–1989", Central European University.

Червень 24-30, 2018 – презентація "The Same Hands’: Urban Experts and Long-Term Transformations (1977-2017)" під час Ninth International Social Science Summer School in Ukraine, Запоріжжя.

Зображення

Верхнє: "Персиков, головний архітектор міста та представники громадськості міста обговорюють проект спорудження меморіального кладовища Холма Слави." Фото К. Бузиніна, 1953 р. / Львівський історичний музей, Фн-3088


Дослідницькі проекти


Інші дослідницькі фокуси

Документування досвідів війни

Документування досвідів війни

Ми задіяли наші уміння і експертність, щоб задокументувати досвід повномасштабного вторгнення Росії в Україну: як історичні та/або юридичні свідчення, а також як спосіб протистояти вторгненню.

Детальніше
Міста, війни та відновлення

Міста, війни та відновлення

Цей дослідницький фокус об'єднує дослідження форм та форматів, пов'язаних із вивченням та практикуванням минулого з міської перспективи і в міських умовах.

Детальніше
Міська спадщина: концепції, практики та спадки

Міська спадщина: концепції, практики та спадки

Цей дослідницький фокус охоплює кілька окремих проектів, а також пов'язані ініціативи, що аналізують спадщину як сукупність концепцій, дискурсів і практик, а також інституційні та дискурсивні структури.

Детальніше
Публічна історія і місто: залучення та відображення минулого

Публічна історія і місто: залучення та відображення минулого

Дослідження двох світових воєн ХХ ст., які радикально змінили життя окремих людей, спільнот, суспільств і держави, спричинило появу великого обсягу наукової літератури, різної за своїм дисциплінарним спрямуванням і географічним походженням.

Детальніше