Історичність візуальності й історіографія зображень: нові форми цифрової і візуальної історії/гуманітаристики

Історичність візуальності й історіографія зображень: нові форми цифрової і візуальної історії/гуманітаристики

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

14-15 листопада 2019

Центр міської історії, Львів

З моменту формування "візуальної історії" та оголошеного візуального повороту у гуманітаристиці, зображення стали об’єктом дедалі пильніших досліджень. Часто відмінні підходи до візуальної історії виникають внаслідок змішаного ставлення до вивчення зображень з історичної перспективи (культурна історія) і історії чи естетики конкретних зображень (мистецтвознавство). Сьогодні візуальна історія охоплює різні напрямки, від історії до мистецтвознавства, від теорії масових комунікацій до соціології і політології. Але поворот до диджиталізації ставить нові проблеми для візуальної історії – вона може розглядати зображення як певне середовище, аналізувати матеріальний вимір традиційної візуального (як от картина) чи нематеріальність цифрових зображень (кодування та інтерфейси). До того ж, зображення, які передаються через різні засоби, призводять до інформаційного перевантаження та вимагають нового підходу до досліджень.

Завдання семінару – проаналізувати зв’язок історії і візуальності в контексті академічних дискусій із особливим фокусом на проблеми цифрового повороту. Це вимагає поєднання теоретичних дискусій на тему цифрової історії з освітніми практиками. Семінар може представити нові напрямки досліджень візуальної історії, ознайомити науковців, які оперують візуалізацією, з проблемами, з якими працюють історики, та сприяти майбутній міжгалузевій співпраці, між такими галузями як візуальні студії (чи вивчення візуалізації) і історичні дослідження.

Загальні питання, які нас цікавлять: Як можна розумно використовувати зображення і що історія як дисципліна може запозичити з нових цифрових (візуальних) практик? Цифрові методи дають нові застосування і способи розповсюдження. Які висновки можна зробити з практики нових медій? Як від цих інновацій можуть скористати архіви? Як установи використовують цифрові історичні проекти в освітніх програмах?

Ми виділяємо такі тематичні блоки:

  • Візуальна епістемологія: Визначення основних понять цифрової і візуальної історії. Що ми маємо на увазі під терміном "історичне (цифрове) зображення"? Які їхні межі? Як міняється зображення під впливом цифрового перевороту?
  • Тлумачення зображень/фільмів: Як навчити людей і істориків читати зображення? Як уникнути пастки переоцінювання при аналізі зображень? Як зображення перетворюється з ілюстрації на проблему? Чого прагнуть (цифрові) зображення і які вони ставлять питання?
  • VR і ігри: Як цифрові додатки і онлайн-проекти змінюють наше уявлення про минуле? Які переваги і недоліки такої нової цифрової уяви?
  • Сторітелінг: Як нам перетворити колекції зображень на наративи? Яка роль архіву у розповсюдженні світлин? Як практично можна перетворити візуальну колекцію на історію?


Семінари з цифрової історії Центру міської історії обговорюють методологічні, етичні і теоретичні питання створення, збору і аналізу цифрових чи оцифрованих фотографій та відеозаписів як свідчень про минуле та світи, у яких жили чи живуть люди. Також семінари зачіпають питання просвітницького призначення історичних візуальних даних, які використовуються для створення змістовних презентацій і лекцій для різної аудиторії. Мета семінарів - дискусія про існуючі можливості і виклики цифрової історії між дослідниками.

Семінари мають три основні блоки:

  • Артефакти (фотографії, файли, фільми, тощо)
  • Технології (камера, антена, екран, друк, програма, тощо)
  • Візуальні та цифрові методи (смисл і аналіз)

Подія реалізована в рамках "Семінарів цифрової історії" Центру міської історії Центрально-Східної Європи за підтримки Університету Санкт-Галлена (Швейцарія).

Зображення

Верхнє: Фрагмент нет-арт роботи "City Interactive" (скріншот) / akuvido

Галерея: Віталій Солопчук