Алгоритми пам'яті: кількісні та якісні методи дослідження колективної пам'яті на YouTube

Алгоритми пам'яті: кількісні та якісні методи дослідження колективної пам'яті на YouTube

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Микола Махортих 

Бернський університет

14 листопада 2019 / 18.30

Центр міської історії, Львів

Поширення цифрових технологій призводить до виокремлення нових середовищ колективної пам'яті. Цифрові платформи, такі як YouTube,  не лише створюють додаткові можливості для поширення чинних оповідей про минуле, але й стимулюють постання нових пам'яттєвих наративів. Часто ці аматорські наративи пропонують спрощене чи упереджене тлумачення минулого, але інструментальне використання  цифрової інфраструктури платформ, зокрема, пошукових алгоритмів, дозволяє їм набувати широкого поширення та впливати на колективну пам'ять спільноти.

Цифровий та пов’язаний із ним алгоритмічний поворот потребують переосмислення старих та постання нових методів дослідження колективної пам'яті. Чимало традиційних якісних методів, таких як близьке читання або аналіз мовленнєвих актів, мають брати до уваги мультимедійну природу цифрових наративів про минуле, що призводить до ряду концептуальних та методологічних викликів. Водночас, зростання кількості пам'яттевого контенту актуалізує використання кількісних методів дослідження пам'яті, зокрема, автоматичного розпізнавання історичних зображень та класифікації текстів, а також алгоритмічного аудиту для визначення впливу алгоритмів на репрезентацію минулого. На прикладі YouTube, у лекції буде розглянуто нові можливості для дослідження пам'яті, що надають якісні та кількісні методи, та перешкоди, пов'язані із їх використанням.

Лекція складається із кількох тематичних блоків: 1) цифровий та алгоритмічний повороти у колективній пам'яті; 2) якісні методи дослідження пам'яті; 3) кількісні методи дослідження пам'яті.


post picture

Микола Махортих 

отримав ступінь доктора наук в Амстердамському університеті, де його дослідження були зосереджені на взаємодії цифрових платформ та пам’яті про Другу світову війну у Східній Європі. Тепер є пост-докторантом в Бернському університеті, де вивчає формування “інформаційних дієт” в онлайн медіасередовищі. Інші його наукові інтереси стосуються міждисциплінарного підходу на перетині досліджень безпеки, критичних студій даних та алгоритмів, цифрової спадщини.


Подія проходить в межах міжнародного семінару "Історичність візуальності й історіографія зображень: нові форми цифрової і візуальної історії/гуманітаристики" (14-15 листопада, Центр міської історії).

Зображення

Верхнє: pixabay.com

Галерея: Віталій Солопчук