Цифрове та візуальне: нові підходи до дослідження історії міст Центрально-Східної Європи

Цифрове та візуальне: нові підходи до дослідження історії міст Центрально-Східної Європи

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

7-8 листопада 2013

Центр міської історії, Львів

Поява та динамічний розвиток гео-прострових (GIS) та мультимедійних технологій спричинила їх активне поширення та проникнення у всі сфери сучасного повсякденного життя. Ці технології створюють не лише нові інструменти для вивчення минулого і зображення результатів історичних досліджень у новий спосіб, але вони також безпосередньо впливають на самі дослідження, їх методологію і тематичні фокуси та змінюють розуміння аудиторії. "Цифрова історія" - це насамперед цифрові способи візуалізації просторово-часових даних, історичних рухів, соціальних та етнічних груп, мовної динаміки, уявної географії. Окреме місце в цій структурі займають урбаністика та міські студії, адже нові інструменти та методи дослідження, які пропонує цифрова історія, дозволяють досліджувати багатошарову та багатокультурну історію міст у особливий, нелінійний спосіб.

Сучасні дослідники мають можливість працювати з новими медіа, зі створенням цифрових бібліотек, архівів, баз даних культурної спадщини та музейних колекцій, брати участь у створенні цифрових реконструкцій, що вимагає спільних зусиль гуманітаріїв, програмістів, дизайнерів та інших спеціалістів. Відтак, цифрова історія передбачає не лише нові форми накопичення та трансляції історичного знання, але і нові способи організації академічної спільноти та освітнього середовища.

У цьому динамічному процесі є багато питань та дискусій. Наприклад, як поява цифрових технологій впливає на саму структуру творення та поширення історичного знання? Яким є вплив на способи функціонування наукових інституцій та середовищ як у міжнародному вимірі, так і локально? Чи нові медіа змінюють способи історичного дослідження, чи лише способи презентації досліджень? Чи поява додаткових, а часто надмірних, джерел є стимулом до нових підходів та питань, чи лише множенням прикладів? Як численні проекти оцифровування та Інтернету як нового місця архіву впливають на роботу історика з джерелами? Чи глобальна мережа є важливим чинником у доланні нерівностей та обміну різними методологіями історичних досліджень? Як методи та інструменти цифрової історії змінюють процеси деконструкції існуючих наративів і творенням нових? Чи змінюватиметься структура історичного наративу в епоху гіпертекстуалізації і поєднання різних видів медіа - тексту, фото, відео, аудіо? Фокусуючись на прикладі реалізації цифрових та інтерактивних проектів з історії міст, чи можна говорити про зміни методології історичних досліджень і якими є ці зміни? Відповідно, яким є потенціал "цифрової історії" в дослідженнях у цьому регіоні та як це впливає на зміни наукової парадигми істориків? Зрештою, які переваги та виклики створює цифрова історія саме для урбаністичних дослідженнях?

Семінар "Цифрове та візуальне: нові підходи до дослідження історії міст Центрально-Східної Європи" це форум для обговорення локальних прикладів та глобальних контекстів застосування нових медіа та гео-інструментів в дослідженнях історії міст Центрально-Східної Європи. Завдяки новим технологіям процес розвитку існуючих та створення нових цифрових історичних проектів надзвичайно інтенсифікується. Представлення вибраних проектів дозволить не лише сфокусувати дискусію, але і побачити як можливості, так і виклики, які виникають на різних етапах реалізації проектів. Даний семінар відкриває серію семінарів у Центрі міської історії з метою створення платформи для обміну досвідом та реалізації спільних проектів, що використовують методику цифрової історії у дослідженні міст у Центральній та Східній Європи.

За додатковою інформацією просимо звертатись до координатора семінару Марії Погорілко на адресу [email protected].

Мова воркшопу: українська та англійська з перекладом на українську.

Організатор:
Центр міської історії Центрально-Східної Європи

За підтримки:
The European Association for Digital Humanities

  • img

Зображення

Верхнє: Найновіший детальний план королівського столичного міста Львова, 1892. Колекція Ришарда Хубіша / Міський медіаархів