Регіон, нація та інше: iнтердисциплінарне та міжкультурне переосмислення України
Дослідницький фокус

Регіон, нація та інше: iнтердисциплінарне та міжкультурне переосмислення України

Проект був ініційований та координується Університетом Санкт-Галлена у Швейцарії (University of St. Gallen) і включав п’ять тематичних проектів, присвячених історії, літературі, мові, релігії та економіці сучасної України.  Цей проект віддавав перевагу дослідженню взаємовідносин між національними та регіональними факторами. Аналізуючи регіональну динаміку в економічних, соціальних та культурних сферах, проект пропонував інший формат бачення та сприйняття сучасної України. Методологія проекту поєднувала кількісні та якісні соціологічні дослідження (опитування, глибинне інтерв’ю), дискурсивний аналіз, культурну історію і герменевтику.

П’ять підпроектів були присвячені вивченню та розумінню політичної сутності держави, котра здобула державність лише нещодавно, проте надалі прагне сформувати свою культурну ідентичність. Спільною рисою усіх цих підпроектів було їх зосередженість на темі регіоналізму. На початку роботи проекту було проведено соціологічне опитування, метою якого є визначити спільну концепцію та забезпечити усі підпроекти ширшими спільними рамками. Опитування було проведено за рахунок грантових коштів Державного Секретаріату у справах Освіти та Досліджень Швейцарії. Результати усіх підпроектів були об’єднані у міждисциплінарний аналіз та опубліковані. Методологічно проект поєднав кількісне та якісне соціологічне дослідження (анкети, поглиблене інтерв’ю, дискусії у фокус-групах), дискурсивний аналіз, історію культур та інтерпретацію.

Проект об’єднав істориків, соціологів, антропологів, економістів, літературних критиків та лінгвістів з України, Росії, Польщі, Швейцарії, Німеччини, Австрії, Канади та США та фінансується Науковими фондами Швейцарії, Австрії та Німеччини.

Кінцевою метою великого проекту було поставити під сумнів панування парадигми держава-нація при аналізі України, продемонструвавши взаємовідносини між національною та регіональною динамікою змін. Проект мав на меті продемонструвати як можна краще зрозуміти Україну через її регіони та як необхідно розглядати регіони спільно з нацією. Завданням проекту було запропонувати новий погляд на Україну як на мінливу структуру, у якій різні дискурси переплітаються, перетинаються та, в кінцевому результаті, зливаються в одне ціле. У своїй ідеї проект чітко виходив за межі традиційного погляду на Україну як структуру, безповоротно позначену традиційними політичними кордонами та культурними, економічними, історичними та релігійними стереотипами.

Наслідком роботи пропонованого проекту став спільний збірник есеїв, а також серія наукових статей, що з’являться у міжнародних часописах. Позатим, у межах проекту провадилися дослідження для чотирьох дисертацій – трьома з яких керують європейський та український керівники, а однією – європейський і американський.

Основним завданням проекту якісного соціологічного дослідження було долучитися до нашого розуміння чим є сучасна Україна. Фокусуючись на перспективі "знизу", проект також включав локальний вимір у регіональну, національну/державну, а також транскордонну перспективи.

Проект тривав 3 роки і включав підготовку та проведення якісного соціологічного дослідження (глибинних інтерв’ю та фокус-групових дискусій) у 11 містах, що представляють різні частини України.


Інші дослідницькі фокуси

Документування досвідів війни

Документування досвідів війни

Ми задіяли наші уміння і експертність, щоб задокументувати досвід повномасштабного вторгнення Росії в Україну: як історичні та/або юридичні свідчення, а також як спосіб протистояти вторгненню.

Детальніше
Міста, війни та відновлення

Міста, війни та відновлення

Цей дослідницький фокус об'єднує дослідження форм та форматів, пов'язаних із вивченням та практикуванням минулого з міської перспективи і в міських умовах.

Детальніше
Міська спадщина: концепції, практики та спадки

Міська спадщина: концепції, практики та спадки

Цей дослідницький фокус охоплює кілька окремих проектів, а також пов'язані ініціативи, що аналізують спадщину як сукупність концепцій, дискурсів і практик, а також інституційні та дискурсивні структури.

Детальніше
Міські культурні інфраструктури: Творці/творчині, менеджери/ки, авдиторія в сучасному місті

Міські культурні інфраструктури: Творці/творчині, менеджери/ки, авдиторія в сучасному місті

Це дослідження має на меті розширити наше розуміння того, як інфраструктура формує творчу культуру в сучасному місті.

Детальніше
Професіонал(к)и, Експертиза і Планова Урбанність

Професіонал(к)и, Експертиза і Планова Урбанність

У рамках цього дослідження планових міст, містечок і районів у соціалістичних суспільствах ми вивчаємо погляди планувальників, експертів та керівників, які брали участь у будівництві та досвідченні планового урбанізму.

Детальніше
Публічна історія і місто: залучення та відображення минулого

Публічна історія і місто: залучення та відображення минулого

Дослідження двох світових воєн ХХ ст., які радикально змінили життя окремих людей, спільнот, суспільств і держави, спричинило появу великого обсягу наукової літератури, різної за своїм дисциплінарним спрямуванням і географічним походженням.

Детальніше
Соціальне місто: Історії мобільності, статусів, гендеру та добробуту

Соціальне місто: Історії мобільності, статусів, гендеру та добробуту

Цей дослідницький фокус розширює усталені підходи до історії модерного Львова, центрованій на історії формування національних спільнот, через звернення до інших категорій соціальних поділів: гендеру, віку, класу, групи.

Детальніше