Publikacje

Centrum także zajmuje się publikacją artykułów naukowych w problematyce historii miejskiej Europy Środkowej i Wschodniej, które prezentowany są pod wspólną nazwą "ece-urban" – seria publikacji internetowych Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

Zgodnie z ogólnymi zasadami Centrum, hisoria miejska powinna być sytuowana w szerokim i nowatorskim kontekście, powinna czerpać z innych nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza antropologii, socjologii, historii sztuki, literatury czy psychologii.

"Ece-urban" publikowane będzie jednocześnie w czterech językach, między innymi po angielsku, ukraińsku i polsku. Oczywiście jeśli oryginał pracy nadesłany zostanie w języku niemieckim, również dla niego znajdzie się miejsce na naszej stronie internetowej.

Warunki publikacji

Streszczenie pracy (nie więcej niż 500 słów) powinno zostać nadesłane pocztą elektroniczną (w załączniku) na adres koordynatora ds. akademickich Centrum, dr. Iryny Matsevko (i.matsevko@lvivcenter.org). Teksty i ich streszczenia mogą być nadsyłane w języku ukraińskim, angielskim, polskim i rosyjskim.