Умань. (Не)знані історії міста

Умань. (Не)знані історії міста

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

2021

Умань як місто, важливе для української, єврейської та польської історії, є одним із найкращих прикладів великого потенціалу культурної спадщини для міського розвитку й одночасно великим викликом у роботі з минулим. На перший погляд, Умань мало чим відрізняється від багатьох інших міст і містечок України, що так само мають тривалу історію співжиття різних спільнот, сліди яких відчитуються в сучасному міському ландшафті. Але Умань помітно вирізняється на їхньому тлі трьома домінантними історіями міста, які роблять її особливою й водночас вразливою.

Публікація "Умань. (Не)знані історії міста" є спробою відкрити історії міста, які є важливі для його розуміння. Історії, які показують, яким було місто на пограниччі, як співіснували і творили Умань різні спільноти, як впливало пограниччя на формування релігійної толерантності й водночас напруги і нетерпимості, як змінювалося місто, переходячи і перебуваючи в складі різних держав, якими були культурні практики, наскільки включилася Умань в процеси модернізації зламу ХІХ–ХХ століття і чи скористалася з можливостей, що їх дала епоха модерності містам, яким було населення міста, яке місце в житті відомих людей посідала Умань, як дві світові війни змінили місто й містян. У публікації дослідники і дослідниці спробували по-іншому подивитися й написати історії вже відомих місць, таких як парк "Софіївка", уманська фортеця, розказати історію єврейських спільнот, які жили в місті до виникнення хасидизму, познайомити з сучасним життям паломників у місті, показати різні пам'яті міста та конкуруючі історичні наративи в сучасному міському просторі.

Публікація складається з десяти розділів-тем, які поглиблюють або по-іншому розкривають уже відомі історії міста чи відгортають завісу незнаного й непроговореного минулого Умані. Збірка не претендує на вичерпність і розглядає лише вибрані сюжети з тих, які є важливими для пізнання й розуміння міста. До збірки не ввійшли теми, які широко представлені в науковому й публічному дискурсах, зокрема Умань часів козаччини, а також теми, що поки зовсім не досліджені, наприклад радянський період. Радянський спадок міста ще чекає своїх дослідників і широкої публічної дискусії.

Жанр публікації є чимось поміж путівником та історичними есеями, що, з одного боку, прив'язує теми й тексти до локацій і дає можливість читачу чи мандрівнику самостійно вибудовувати маршрути і свої історії міста, а з другого, виходить за межі опису локацій чи то подій, пов'язаних із ними, поміщаючи їх у культурні й соціальні контексти певних історичних періодів і держав та в ширші контексти регіону Східної Європи. В такий спосіб ми намагалися запропонувати мову розповіді про місто, яка фокусується не на сухих датах, фактах і описовості об'єктів, а на міських процесах і людських досвідах.

Матеріали до публікації "Умань. (Не)знані історії міста" розроблено й підготовано в межах проєкту "ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину".