Виставки

З метою поширення інформації серед широкої громадськості, Центр організовує та експонує історичні й художні виставки. Задля активної позиції в соціокультурному житті Львова, організовані виставки заповнюють вакантну нішу у культурно-освітній сфері на перетині історії, гуманістики, урбаністики та мистецтва, і є репрезентацією академічних зацікавлень Центру, його діяльності та місії на загал.

Виставки стають зв’язковою ланкою між Центром та громадою, частиною публічної програмної діяльності. У виставках використовуються найрізноманітніші медіа засоби для оптимального представлення відображуваної теми та для доступності всіх категорій відвідувачів. На основі досліджень та напрацювань до виставкових проектів видаються книги та каталоги. Більшість виставок доповнені лекційно-дискусійними та освітніми програмами, а також авторськими та загальними оглядовими екскурсіями.

Основними принципами виставок є сучасний підхід до дизайну, формування вербального та візуального наративу, а також фокусування на актуальних темах та проблемних питаннях. Метою виставкової діяльності є поглиблення знань громадськості про історіографію, висвітлення важливих соціально або політично важливих тем. Обираючи нові, часто дискусійні питання, Центр сподівається розширити обізнаність відвідувачів, підважити усталені уявлення та мотивувати до активного осмислення і відкритого діалогу в суспільстві.

Для формування виставок та підготовки змістового наповнення долучаються досвідчені дослідники, як ті хто є постійними членами команди Центру міської історії, так і запрошені автори, що спеціалізуються на темах виставок. Ми запрошуємо до співпраці інституції, які можуть стати співорганізатором або хочуть прийняти виставку в своєму просторі.

Центр міської історії володіє колекціями Міського Медіа Архіву (колекція оцифрованих зображень, відео, мап та записаних усних історій), матеріали якого стають частинами багатьох виставок та освітніх програм й візуально доповнюють загальний наратив виставок.

За майже десятирічну історію виставкової діяльності Центр організував понад 10 історичних виставок, понад 20 виставкових фото та арт проектів, а також 6 вуличних виставок, які експонувались поза межами Центру міської історії. Особливою увагою варто відзначити виставки : "Ерос та сексуальність: століття насилля, контролю та свободи " 2009 р., "Дім: Століття змін " 2011-2012 рр., "Минуле у цифрі:місто, історія, та цифрові технології " 2014 р., "Велика війна 1914 -… : Індивідуальний та глобальний досвід " 2014-2016 рр.

Всі виставки Центру міської історії є безкоштовними для відвідин.