Місто ХХ століття крізь призму цифрової ери: освітня платформа для роботи з культурною спадщиною

Місто ХХ століття крізь призму цифрової ери: освітня платформа для роботи з культурною спадщиною

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

31.08.2019

Раді поділитись з Вами новиною про початок проекту  за підтримки Українського культурного фонду.

Україна в історії XX століття представлена переважно з перспективи глобальних політичних змін та конфліктів - революцій, воєн, суспільних катаклізмів. Значною мірою великі наративи про минуле оминають увагою множинність персональних досвідів та локальних вимірів глобальних подій. Ми вважаємо, що дискусія про історію XX століття також у публічному просторі повинна бути олюднена. І найкращий спосіб це зробити - це розказати її з перспективи мікроісторії з фокусом на міста.

Сьогодні викладання історії чи музейної справи не можна обмежувати, зосереджуючись виключно на теоретичному знанні. Освітяни, викладачі, студенти та учні потребують інструментів, які допомагають аплікувати здобуте знання в форматі, що сприйматиме суспільство. І цей формат є цифровим.

Для сталого розвитку такого простору у довготерміновій перспективі заплановано розробити освітню платформу, де викладачі університетів та шкіл зможуть отримати практичні рекомендації та матеріали для викладання історії та культури XX століття через призму локальних сюжетів та мікро-історій, підходи до артикулювання нових тем в межах освітніх програм, інструментарій для вироблення практичних навиків роботи з цифровими інструментами.

В межах проекту заплановано розробити три пілотні блоки, що передбачає дослідницьку роботу, збір та оцифрування матеріалів, формування візуальних та текстових наративів, а також напрацювання методичних рекомендацій для їхнього впровадження в освітній процес.

  • Блок "Місто та повсякдення" має на меті створення моделі інклюзивної оповіді про багатокультурне місто початку XX століття на прикладі Києва. Реалізація блоку передбачає створення курсу з цифрової історії, розробку та впровадження інтерактивної мапи з історії Києва початку ХХ ст.  Курс пропонує поєднання історії повсякдення, цифрової історії та методу learning by doing. Складатиметься він з теоретичної частини, що включатиме огляд успішних проектів, реалізованих в рамках цифрової історії в освітніх та культурних закладах Європи та світу.
  • Блок "Місто та персональні досвіди війни" пропонуватиме вивчення історії таких великих глобальних катаклізмів, як Друга світова війна, у школі через локальні персональні досвіди. Блок складатиметься з форматів, підходів та інструментів, які дозволять ширити матеріали та теми, з якими працює Центр міської історії для і у співпраці з школами та вчителями.
  • Блок "Місто та мистецтво на межі" має на меті виробити модель погляду на різні мистецькі практики, які існували на західних периферіях УРСР наприкінці 1980х. Блок передбачає роботу з практично недослідженим матеріалом, проведення відео-мандрівок з представниками львівського концептуалізму 80-х, що дозволить змапувати їхні досвіди та мистецькі практики з локалізацією у міському просторі, оцифрування та архівування колекцій митців, підготовка критичних текстів. На базі зібраного матеріалу та проведеного дослідження будуть підготовлені віртуальні онлайн-прогулянки.

Впродовж роботи над проектом заплановані фокус-групи, семінари, обговорення, презентації напрацювань. Анонси з’являться на сайті та Facebook-сторінці Центру  міської історії.

Координатори проекту: 

Олена Бетлій 

координаторка проекту, доцентка кафедри історії НАУКМА, викладачка з 13-річним досвідом; директорка Центру польських та європейських студій НаУКМА (2008-2013)

Тарас Назарук

координатор розробки освітньої платформи, керівник проекту “Інтерактивний Львів”, досвід у сфері цифрової гуманітаристики, проектування комунікації 

Богдан Шумилович

координатор розробки блоку “Місто та мистецтво на межі”, дослідник, історик мистецтва, PhD кандидат Інституту Європейського університету у Флоренції, фахівець у сфері оцифрування культурної спадщини

Христина Бойко

координаторка блоку “Місто та персональні досвіди війни” культорологиня, едукаторка, координаторка освітніх програм

  • img