Др. Олена Бетлій

Др. Олена Бетлій

історикиня, дослідниця (2016-дотепер)


1Історикиня, кандидатка історичних наук (2004), доцентка кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія". Кандидатська дисертація була присвячена аналізові політики країн Центральної Європи щодо українського питання у 1919-1923 роках (на прикладі Польщі та Чехословаччини). Перебуваючи на дослідницькій стипендії у США за програмою Fulbright Faculty Development Program у 2005-2006 роках (the University of Illinois at Urbana-Champaign), досліджувала творення дискурсу Центральної Європи та вплив політики ідентичностей на євроінтеграційні процеси країн ЦЄ. Працювала в Дипломатичній академії у 2006/2007 н.р. Від 2006 року викладає в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Досвід перебування у США використала для створення Центру польських та європейських студій НаУКМА, яким керувала у 2007-2013 роках і в діяльності якого бере участь дотепер.

У Центрі міської історії Олена Бетлій залучена до виконання дослідницького проекту "Міста, війни та відбудови у Східній Європі 20 століття".

Сфера наукових досліджень: соціальна історія Києва в роки Першої світової війни та революції; дискурсивні практики європейського простору, політика ідентичностей у контексті євроінтеграційних процесів. Читає курси з міських студій, про ментальні мапи європейського простору та історію країн ЦСЄ 1989-2007 рр.

Вибрані презентації на конференціях:

  • Доповідь "A Culture of Denunciation in Kyiv during WWI", панельна дискусія "True Citizen" vs. "True Enemies": Differences of Perception and Self-Representation among CityDwellers in Eastern European Cities During World War I" / ASEEES-MAG  Lviv, Ukraine; Session 1; Sun., June 26, 2016
  • Круглий стіл: "The "Other" First World War: "Eastern Turn" in War Studies ["Інша" Перша світова війна: "Східний поворот" у воєнних студіях] – модераторка / ASEEES-MAG; Lviv, Ukraine; Session 5; Mon., June 27, 2016
  • Співорганізаторка міжнародного воркшопу, модераторка окремих секцій Urban experiences of the Great War in Eastern Europe (Центр міської історії, м. Львів, 23-25 червня 2016 р.)

Вибрані публікації:

  • Культура доносів та винайдення "внутрішнього ворога" у Києві в роки Першої світової війни // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. - 2017 - 194. - C. 65-72
  • Перша світова війна та Україна: неперехрещені шляхи історії та пам’яті // Україна модерна. -№23/2016 - C. 15-22
  • Біженецька криза у Києві влітку 1915 року// Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. - 2016. - Т. 182.  - С. 56-61
  • Киев – город проблемных идентичностей // Город империи в годы войн и революций, 1914-1921 / Под редакцией А. Миллера и Д. Черного. - Спб.: Нестор, 2017. - С. 272-317.
  • Живучи в модерному місті. Вступ // Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ - середини ХХ століть / упор. О. Бетлій, К. Диса, О. Мартинюк. - К.: Дух і Літера, 2016. - С. 5-17 (у співавторстві)
  • Чи можливий "міський поворот" в українській історіографії? Або, Чого нас може навчити західна історіографія Першої світової війни та місто Київ // Історія, пам’ять, політика: Збірник наукових праць. – К.: Ін-т історії НАН, 2016. – С. 53-72.
  • Історик на позовах із простором, або чи можлива синхронізована історія // УГО. – 2012 - Вип. 16-17. - С. 132-151.