Снятин – Археологія пам’яті

Снятин – Археологія пам’яті

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

червень - липень 2010

Головний корпус НУ "Львівська політехніка",вул. Ст. Бандери 12

Снятин – Śniatyń – סניאטין різні назви одного міста, розташованого на межі Покуття і Буковини, яке у різних історичних періодах знаходилось у прикордонних зонах Речі Посполитої і Оттоманської імперії, Оттоманської та Австрійської імперій, ІІ Польської Республіки і Румунії. Минуле містечка - це сторіччя співіснування, але також і конфліктів між різними громадами, що вплинуло на розвиток міста та відобразилося на його спадщині. Для Снятина, подібно як для інших міст, реконструювання минулого залежить від пріоритетів і потреб сучасності і його багатоетнічна спадщина все ще залишається поза належною увагою. Збережені до сьогодні культурні та мистецькі пам’ятки нагадують сучасникам про історичні періоди співжиття у містечку українців, євреїв, поляків, вірмен, німців. До них належать також і меморіальні пам’ятки: християнський та єврейський цвинтарі, адже меморіальна пластика є виразом культурної і релігійної ідентичності кожної групи, свідоцтвом взаємних впливів.

Виставка "Снятин – Археологія пам’яті" розповіла про результати проекту упорядковування та документації християнського та єврейського кладовищ, який реалізовувався у м. Снятин від 25 липня – 10 серпня 2009 року студентами Інституту архітектури та студентами з Польщі та Німеччини. Два тижні поспіль студенти Інституту архітектури разом зі студентами з Польщі та Німеччини упорядковували та описували два міські кладовища: християнське та єврейське. Метою проекту були залучення студентів у практичну роботу по збереженню та опрацюванню пам'яток та інтеграція молодих людей з різних країн. Проект також мав привернути увагу мешканців Снятина до багатоетнічної та багаторелігійної спадщини їхнього міста. Цей проект також був покликаний сприяти підвищенню якості навчання, додаючи до програми академічних аудиторних зайнять літню учбову практику, яка передбачала виконання певних практичних завдань з архітектурних обмірів надгробних пам’ятників кладовищ.

Проект здійснено Інститутом архітектури НУ "Львівська Політехніка" та Ценром міської історії Центрально-Східної Європи та співфінансовано програмою "Меморія. Волонтеріат для Європейського Культурного Спадку" Фонду "Пам'ять, Відповідальність і Майбутнє" та Фонду ім. Стефана Баторія, метою якої є заохочення молодих людей з Центрально-Східної Європи у проведенні спільних дій на користь охорони європейської культурної спадщини.

  • img

  • img

  • img

  • img