Авангард родом з Підзамча

Авангард родом з Підзамча

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Андрій Бояров

візуальний митець, незалежний куратор і дослідник

29 серпня 2019 / 19.00

Jam Factory Infopoint (вул. Механічна, 1)

Сьогодні в Україні особливо великим є зацікавлення спадщиною авангарду. В який спосіб її досліджують, репрезентують, про що нам говорить цей рух з перспективи місця, часу і особистостей? Чому локальні контексти авангарду такі важливі для виходу за межі етнічного та національного? Відповіді на ці та інші питання особливо актуальні для вибудовування нових наративів історії та сучасного мистецтва України для включення його у європейський та світовий контекст.

На прикладі дослідження та популяризації львівської мистецької групи artes ми можемо побачити, яким викликом для сучасної України залишається усвідомлення міжвоєнної мистецької спадщини, що була частиною творення нових проектів та візій в різних на той час державах – Радянській Україні та Польщі. Процес пізнання, осмислення та включення цієї спадщини в сучасний мистецький наратив України є дуже повільним. Він потребує і спонукає до продукування іншого розуміння того, чим є канон національної культури і як його змінювати, щоб наповну показати багатство, насиченість, напругу та розмаїття культурних процесів ХХ століття.

Історія групи artes та львівського середовища авангардних митців залишається дотепер маловідомою сторінкою мистецтва України. Група була заснована у Львові наприкінці 1929-го року, після повернення молодих і радикально налаштованих львівських митців з навчання у Модерній Академії Фернана Лєже та інших європейських осередках. Об’єднання включало митців різних спільнот Львова - поляків, євреїв, українців, а його виникнення і діяльність була пов'язана зі світовими мистецькими центрами - передусім Парижем. До групи між іншими входили: Єжи Яніш, Людвік Ліллє, Роман і Маргіт Сельські (єдині, хто запишився у Львові після війни), Хенрик Стренг, Александер Кшивоблоцький, Павло Ковжун, Тадеуш Войцеховський та ін. Історія та спадщина групи artes тепер є спільним надбанням культури України та Польщі.

Ця лекція є спробою привернути увагу до теми львівського авангарду в 90-ту річницю від заснування групи artes. Лекція базується на матеріалах книги Пйотра Лукашевича "Об’єднання митців artes (1929-1935)". Проект українського видання книги Пйотра Лукашевича про групу artes стане першою науковою працею про цих митців українською мовою. Він є першою спробою розказати про діяльність і мистецьке надбання львівського авангарду.

Андрій Бояров

візуальний митець, незалежний куратор і дослідник львівського і українського авангарду, спів-куратор виставок “Монтажі. Дебора Фогель і нова легенда міста” у Музеї Штуки в Лодзі (Польща), “Експеримент!” про історію львівської фотографії і медіа-мистецтва (Лодзь, Польща), автор та спів-автор багатьох виставкових проектів та публікацій в Україні та закордоном.

Організатори:
Центр міської історії
Арт Центр Фабрика Повидла
За підтримки Львівської міської ради

  • img

  • img

  • img

Зображення

Верхнє: Отто Ган, плакат виставки Об’єднання митців artes, 1932. Зі збірки Музею етнографії у Львові

Галерея: Ольга Ковалевська