Львів/Lwow/Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики

Львів/Lwow/Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

29-31 травня 2014

Львівський національний університет імені Івана Франка

Це вже дванадцята конференція із серії "Львів: місто – суспільство – культура", започаткованої разом з Педагогічним університетом імені Комісії національної освіти у Кракові.

Простір, а особливо міський простір, став чи не найчастіше вживаним окресленням у гуманістиці за останні кілька десятиліть. Це вплинуло не лише на появу нових методологічних підходів, формулювання нових питань або переформулювання існуючих тезисів, творення зв’язків між різними дисциплінами, але і загалом на переосмислення ваги та важливості простору у сучасному суспільстві. Метою цієї конференції стало зібрати дослідників, які у різний спосіб працюють з просторовими аспектами, досліджуючи минуле Львова. У рамках цієї конференції ми пробували спроблематизувати простір на прикладі одного міста, показати його багаторівневість і багатофакторність та критично обговорити простір як чинник у формуванні та інтеґруванні міста в цілість.

Тема простору відкриває можливість опрацювання цілого ряду термінів, які є пов’язані просторовістю: місце, ситуативність, центральність та периферійність, локальність та глобальність, включеність та виключеність. Нашими трьома основними фокусами буде розуміння простору через уявлення, практики та досвід. Для нас важливо побачити як у різні часи та у різних контекстах простір та просторовість були як частиною репрезентацій, так і частиною формування міського простору через індивідуальні і колективні уявлення/відчуття мешканців міста, їх приватний досвід освоєння та ставлення до навколишнього світу.

На конференції учасники обговорювали  низку тематик, які включали, але не обмежувались наступними фокусами:

 • Територіальність і місто: забудова, межі, цілість і фрагменти
 • Простір як образ: проекції міста у картах, панорамах, фотографіях і текстах
 • Львів як простір у просторах: місто і передмістя, місто і село, місто і держава;
 • Простір і його обмеження: кордони, практики виключення та включення у міське суспільство та міське життя
 • Маркування міського простору: значення у та через культові споруди, пам’ятники, назви місць та будівель;
 • Місто як простір культурної та інтелектуальної продукції та інтеракції: люди актори та середовища, перерваність та тяглість;
 • Місто у свідомості його мешканців: суб’єктивність і проживання простору
 • Розвиток, зміни та радикальні перетворення міста: реформи, розриви, тяглості та адаптації
 • Війна та повоєння як міський простір і досвід: Львів у "короткому" ХХ столітті
 • Медійність та віртуальність міста: трансляції, значення та аудиторії
 • Простори міста історичного у місті сучасному: спадщина, пам’ять, ідентичність

Конференція об’єднала декілька наукових інституцій та залучила різні, як академічні, так і неакадемічні, простори Львова. До таких звичних академічних просторів, як конференц-зали Львівського національного університету та його бібліотеки, дослідницької інституції Центру міської історії, було додано ще простір влади та підприємництва. Дві частини конференції відбувалися у приміщенні міської ратуші та в офісному приміщенні на Підзамчому. Ця конференція також вийшла за межі звичних академічних подій, включаючи голоси різних середовищ. Крім науковців, які досліджують минуле та сучасне Львова, у конференції взяли участь митці та куратори, які своїми арт-проектами привертають минуле в сучасний простір міста та дизайнери, які працюють з історичними місцями та просторами, по-новому їх інтерпретуючи та включаючи у життя міста.

Ми намагалися вийти за межі звичних форматів академічних заходів і дати голос різним середовищам: від науковців, які досліджують Львів, через поетів, митців, кураторів, які своїми арт-проектами привертають минуле в сучаний простір міста, до професійних середовищ, які змінюють /повертають значення старих місць і надають їм нових сенсів.

Конференцію доповнили арт-заходи, які стали спробою осмислення міського простору в мистецький спосіб, апелюючи до емоцій, асоціацій, причетності, атмосфери, змістів, звуків та образів. Митці розглядали простір як засіб, як матеріал, як тло і як акцент, експериментували із просторовими елементами, конструкціями та впливами.

Арт-заходи конференції були відкриті для всіх і тісно інтегровані в міське середовище Львова. Літературні читання «Текст – Поезія – Зображення – Простір. Lemberg /Lwów/Львів: мистецьке середовище – тяглість і розриви» відбувалися під відкритим небом, в публічному просторі, оформленому як типовий інтер’єр майже столітньої давності. Сучасні львівські письменники, поети й молоді дослідники наповнювали простір скверу текстами авторів, які залишили вагомий слід у літературі міжвоєнного Львова, та модерною поезією.

Арт-блок конференції об’єднав незалежних художників, кураторів та аніматорів культури до роздумів над аспектами міського простору Львова: сенсами, функціональністю, історичною цінністю, впливами, призначенням, знаковістю. Спроба окреслення, локалізації та реконструкції міських просторів, умовної та буквальної, вилилась в позанаукові дослідження, суб’єктивні мапи та історичні візуалізації міської пам’яті новими, альтернативними способами.

Робочі мови: українська, польська, англійська

Робота конференції була побудована за принципом панелей та тематичних круглих столів. Матеріали конференції вийшли друком окремим томом у серії "Львів: місто - суспільство - культура".

Якщо у Вас виникають запитання, будь ласка, звертайтеся до Мар'яна Мудрого ([email protected])

Співорганізатори конференції:
Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка,
Центр міської історії Центрально-Східної Європи,
Львівська міська рада.

Партнери конференції:
Педагогічний університет ім. КНО у Кракові,
Наукова бібліотека ЛНУ ім. Франка,
Музей історії ЛНУ ім. І. Франка,
Генеральне консульство Республіки Польща у Львові,
компанія «ProSteer Group», Львів,
Дністер Прем`єр Готель, Львів,
Центр міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас», Львів.

 • img

 • img

 • img

 • img

 • img

 • img

 • img

 • img

Зображення

Верхнє: Юліан Дорош "Дитяче містечко" у Стрийському парку, 1960-1970 / Міський медіаархів