Історія міст та картографія: шляхи реалізації проекту

Історія міст та картографія: шляхи реалізації проекту "Історичний атлас європейських міст" в Україні

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

17 квітня 2013

Центр міської історії, Львів

Кожне місто як політичний, адміністративний, економічний, культурний центр навколишньої округи формується через розбудову цілісного масиву споруд, обмеженого конкретною територією. Отже при локації міста на його подальший розвиток потужно впливають географічні умови, що для кожного міста є унікальними. Картографічні дослідження показують, що історична топографія Відня відрізняється від Лондона, Берліна від Києва, Кракова від Львова і т. д. Втім через застосування сучасних методів історичної картографії та суміжних наукових дисциплін у порівняльному плані можна досліджувати спільні витоки, а також відмінні та подібні риси подальшого розвитку європейських міст. Узгодження засад історичних описів та масштабів публікованих карт дозволило вченим багатьох європейських країн здійснити у післявоєнний період вдалий картографічний мегапроект.

У 1960-х роках Міжнародна комісія з історії міст (Commission internationale pour l’histoire des Villes) започаткувала грандіозний картографічний проект "Історичний атлас європейських міст", головною метою якого було формування підстав для широких історико-порівняльних студій європейських міст домодерної епохи. Головними компонентами цих атласів були оригінальні карти та карти-реконструкції міст від часу їх заснування до сьогодення, доповнені текстовими матеріалами. Під титулом "Історичний атлас європейських міст" опубліковано близько 500 атласів європейських міст 18 країн. Після 1989 р. до цього проекту приєдналися країни колишнього соціалістичного табору: Угорщина, Чехія, Польща, Румунія. "Історичний атлас європейських міст" як жоден інший спільний науковий проект європейських країн засвідчив свою життєвість та наукові перспективи. Видання "Атласу Львова" у цьому форматі стане першою публікацією України в серії Європейських атласів міст.

Впродовж двох років над історичним атласом Львова працювали львівські дослідники з різних дисциплін: історичної картографії, археології, історії архітектури, урбаністики, соціальної історії. В атласі перше буде представлена концепція розвитку території міста від заснування у ХІІІ ст. до початку ХХІ ст. Важливим фактом є публікація та впровадження в науковий обіг давніх карт та планів міста, що не публікувалися чи відомі лише з ілюстрацій. Йдеться, насамперед, про плани Львова французького геометра Жана де Дефійє (1767), австрійського картографа фон Міґа (1778-1782), кадастральний план (1849 р.) та деякі інші.

В процесі реалізації проекту виникало чимало питання наукового та практично-видавничого характеру, які потребували ширшого обговорення. Перша презентація історико-урбаністичної частини проекту відбулася у вересня 2012 року на семінарі "Історичний атлас Львова: карти, тексти, реконструкції". Ця конференція стала продовженням роботи та обговорення історичного атласу Львова. Її основна ідея - створити науковий майданчик для плідного обміну ідей та досвіду між європейськими учасниками проекту "Історичний атлас європейських міст", які мають багаторічний досвід публікацій історичних атласів, та українськими науковцями, які тільки-но стали на цей шлях.

Гостями конференції були професор Анґрет Сіммс (Anngret Simms, представник Міжнародної комісії історії міст, Ірландія), професор Каталін Шенде (Katalin Szende, факультет середньовічних студій Центральноєвропейського університету, Угорщина), професор Фердинанд Оппль (Ferdinand Opll, Віденський університет, Австрія), професор Здзіслав Ноґа (Zdzisław Noga, Краківський педагогічний університет, Польща) та професор Роман Чая (Roman Czaja, Інститут історії і архівістики університету М.Коперника, Польща).

Робочі мови конференції: українська та німецька (синхронний переклад).

Організатори конференції:
Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Центр міської історії Центрально-Східної Європи
Центральний державний історичний архів України у м. Львові
НДЦ "Рятівна археологічна служба" Інституту археології НАН України

  • img

  • img

  • img

Зображення

Верхнє: Йосеф Данієль Губер. Столичне місто Лемберг, 1777 / Австрійський військовий архів, GIh 371