Історія міста на картах: можливості та виклики цифрової ери

Історія міста на картах: можливості та виклики цифрової ери

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

11 грудня 2012

Центр міської історії, Львів

Презентація міст на планах і картах є не лише одним із найдавніших способів картографування, але і яскравим джерелом для вивчення уявлень про простір, суспільства та міста. Початком картографічної урбаністичної ери можна вважати атлас "Civitates orbis terrarum", опублікований протягом 1572-1617 рр. під керівництвом Георга Брауна. Атлас містив 546 панорам, видів та планів міст з різних частин cвіту. З поширенням книгодрукування у XVI ст. спостерігається бум у репрезентації міст за допомогою різного роду карт, який у XXI ст. тільки інтенсифікувався з появою цифрових карт таких як Google Maps, Open Street Maps та ін. Цифрові технології не лише міняють наші уявлення про карту, але і дозволяють творити власні (свої) карти, або персоналізувати уже існуючі.

Сьогодні карти набувають нової ролі для здійснення досліджень. З 1980-х зростало зацікавлення дослідженнями простору, яке спричинило "просторовий переворот" (spatial turn) у гуманітарних науках. З поширенням цифрових підходів та розвитком такого напрямку досліджень як GIS (геоінформаційні системи) карти стають одним із ключових дослідницьких компонентів у сфері гуманітарних наук. Поєднання цих можливостей та підходів, а також вивчення та використання карт у різних дисциплінах, як наприклад, соціальній історії, культурології, культурній географії, студіях над пам’яттю відкривають все новіші можливості, спонукають ставити нові питання та шукати нові інтерпретації.

На семінарі "Історія міста на картах" було представлено три проекти: "Історично-топографічний атлас міст Сілезії", "Історичний атлас Львова: карти, тексти, реконструкції" та оновлену версію веб-проекту "Карти міст". Ці проекти показують як цифрові, так і традиційні друковані можливості у виданні карт і дають змогу подискутувати про сучасний стан та виклики для дослідження та використання карт, особливо у Центральній та Східній Європі.

Львів та міста Сілезії є містами, що не лише сформувалися на пограниччі різних культур та держав, але і зазнали радикальних змін у минулому столітті. У цих містах мешкали різні релігійні та етнічні громади, які часто мали відмінні погляди і проектували різні бачення на минуле та майбутнє своїх міст.

У дискусії ми запросили доповідачів та учасників обговорити те, як використання цифрових технологій впливає на дослідження, але також розуміння минулого міст і регіонів, які не лише належали у різні періоди до різних держав, але і у 20 столітті були позначені радикальними змінами кордонів та масовими депортаціями.

Розглядаючи атласи та карти цих та інших міст ми можемо питатися не лише про те що і як зображено, але і про те, що і чому не ввійшло до атласу або не було зображено на карті? Як політичні, культурні та соціальні контексти впливали на репрезентацію простору на картах? Як карти не лише відображали ці контексти, але й були одним із основних інструментів їх творення? Які можливості надає "цифрова ера" для вивчення картографічних матеріалів, що зберігаються не лише у різних інституціях та колекціях, але часто і у різних країнах та континентах? Чи можуть цифрові технології сприяти творенню міжнародних проектів навколо міст, які є важливими для історії та культури двох, трьох, або і більше народів? Чи цифрові проекти доповнюють уже звичні друковані видання чи поступово витіснятимуть їх? Що є тими добрими практиками, які варто запозичувати проектам, які тільки починаються і як змінюватися проектам, які уже мають чималу історію розвитку? Якими є виклики перед дослідниками насамперед з огляду на зростання кількості доступних картографічних та інших супутніх джерел, необхідність освоєння технічних навиків та знань для роботи з програмним забезпеченням, важливість поєднувати методології з різних дисциплін та розширювати підходи до проведення досліджень?

Програма семінару

17.00 вступне слово

17.15 презентація Даріуша Гєрчака (Інститут Гердера, Німеччина) "Кордони, що змінюються, багатоетнічність, багатокультурність та історія сілезьких міст: на прикладі "Історично-топографічного атласу сілезьких міст" про "Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich", який існує у паперовому та електронному варіантах та презентує просторовий розвиток 34 обраних міст Сілезії від початку XIX ст. і до сьогодні з використанням аеро-фотографій, графіків, фотографій, газетних статей та фрагментів фільмів

17.45 презентація Мирона Капраля (Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України) про "Історичний атлас Львова: карти, тексти, реконструкції", який стане наступним у серії історичних атласів Європи та першим серед історичних атласів міст України

18.00 презентація Сергія Терещенка про оновлену версію веб-проекту Центру міської історії "Карти міст", на якому публікуються та аналізуються старі плани міст з використанням цифрових технологій. На сторінках проекту представлено 90 планів із 19 міст розташованих на території України та Польщі. В рамках проекту розміщено найбільшу он-лайн колекцію планів м. Львова.

18.15-19.00 дискусія

Робочі мови: українська та польська.

До участі в семінарі та дискусії запрошувалися всі бажаючі.

Онлайн трансляція події через сторінку Карти міст за допомогою Google+ Hangouts на Youtube каналі.

Фото: Tashen