Історичний атлас Львова: карти, тексти, реконструкції

Історичний атлас Львова: карти, тексти, реконструкції

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

20 вересня 2012

Центр міської історії, Львів

Над Атласом міста Львова працює команда, що складається з представників різних дисциплін: історичної картографії, археології, історії архітектури, урбаністики, соціальної історії. Щоб синенергетика їхньої взаємодії мала якнайвищий коефіцієнт корисної дії, на планованому семінарі відбулися презентації та дискусії з таких науково-практичних питань:

  • презентація авторами нарисів урбаністичного розвитку міста
  • дискусія над картами історичних реконструкцій
  • співставлення отриманих наукових результатів з аналогічними проектами в Європі, зокрема у Польщі
  • уточнення числа поданих до Атласу архівних картографічних матеріалів

Організатори семінару:

  • Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
  • Центр міської історії Центрально-Східної Європи
  • Центральний державний історичний архів України у м. Львові
  • НДЦ "Рятівна археологічна служба" Інституту археології НАН України

Модерував семінар Мирон Капраль, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України.

Львів займає особливе місце в дослідженнях з історії українських міст, їх просторового розміщення, складної просторової структури та соціотопографії. Незважаючи на монументальні обсяги монографій і численних дрібних робіт, багато питань все ще залишаються невивченими. Досі немає чіткої картини локаційного процесу магдебурзького міста у XIII-XIV ст., меж Львова у раньомодерний час, планувальної структури кварталів у середмісті та на передмістях тощо.

У цій ситуації переважило переконання в необхідності публікації Атласу з актуалізацією сучасних знань про розвиток Львова, його передмість і сіл, які є природним фоном його територіального розвитку. Додатковим імпульсом став добрий стан збереження багатої картографії Львова.

Атлас складатиметься з декількох частин. Перша частина – це архівні карти, плани, з дотриманням рекомендації Міжнародної комісії з історії міст. У цьому списку відомий, але не впроваджений у науковий обіг план Львова Жана де Дуже (Jean Ignace Desfilles) (1766 р.), кадастральний план міста з середини ХІХ ст. Окремі панорами міста, почавши з 1618 р. планується також опублікувати у Атласі.

Стан сучасних історико-урбаністичних досліджень дозволяє науковцям представити ряд карт реконструкцій: колонізація теренів міста та околиць на підставі археологічних даних, заснування княжого міста, локаційний процес магдебурзького періоду, межі Львова, розвиток фортифікаційних споруд в ранньомодерний час, Львів у середині ХІХ ст. за кадастральним планом, картографія сакральних об’єктів (в тому числі й втрачених на сьогодні). Наміром авторів цих реконструкцій є доповнити спектр просторового розвитку міста, зафіксованого в архівній картографії.

В текстовому блоці представлені основні етапи розвитку міста та його об'єктів з долокаційного часу. Урбаністичний розвиток міста буде простежено від найдавніших часів до наших днів. Текстовий блок міститиме основний бібліографічний матеріал, включно з картографічними першоджерелами та великими монографічними працями, що використовуються в Атласі.

Ми сподіваємося, що Атлас Львова може бути використані в якості основи для порівняльних досліджень європейських міст, планування та охорона історичного середовища, врешті для навчальних цілей і популяризації за кордоном одним з найвідоміших українських міст. Тому було прийнято рішення видавати Атлас у двох мовах: українською та англійською.

Зображення

Верхнє: План міста Львова з останніх років XVIII століття, с. 1802. Державний архів Львівської області (ДАЛО). Львів / Міський медіаархів