Робітничі клуби та радянізація дозвілля працівників Харкова у 1920-1930-ті роки

Робітничі клуби та радянізація дозвілля працівників Харкова у 1920-1930-ті роки

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Роман Любавський

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

1 жовтня 2015

Центр міської історії, Львів

У 1920-1930-ті роки було розроблено чимало проектів радянізації повсякденного життя робітників. Зміна традиційних та впровадження нових форм дозвілля були одними з пріоритетних напрямків політики радянської влади. Найбільш масштабно та послідовно це було зроблено в Харкові, столиці Радянської України. Важливе місце в радянській моделі дозвілля займали клуби для робітників. На думку лідерів партії, клуби мали стати інструментом перевиховання працівників, містком між гаслами й директивами партії та життєвим світом робітника. Виникає питання чи впоралися клуби із цим завданням? На скільки цікавими для робітників були клубні заходи? Як заводчани сприймали їх? Що робили культпрацівники, щоб привабити відвідувачів?

Для дослідження пошуків, які здійснювала радянська влада в цьому напрямку необхідно реконструювати різноманітні ігри, що організовували пропагандисти в харківських клубах для робітників. Індоктринацію нових суспільно-політичних цінностей до повсякденного життя працівників ідеологи радянської влади здійснювали, зокрема, за допомогою політизації традиційних свят та форм їх проведення. Клуби Харкова були місцем проведення політичних акцій, певних ритуалів радянської обрядовості, своєрідним майданчиком, на якому політичний режим реалізував свою присутність як диктатури, яка інсценізує. Вони були поліфункціональним інструментом популяризації ідей нового життя, а також одним із каналів їх втілення.

Роман Любавський

доцент кафедри історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Працює над монографією “Повсякденне життя робітників Харкова у 1920-1930-ті роки”. Наукові інтереси: історія повсякденності, історія України індустріальної доби, робітнича історія.

Семінар є форматом робітні, на який запрошуються дослідники для обговорення наукових проектів, досліджень, які знаходяться на різних етапах розробки, а також завершених досліджень, які готуються до друку.

Семінар не є відкритим для широкої громадськості. Запрошуємо до участі наших колег істориків, соціологів, культурологів та представників інших гуманітарних напрямків, які хочуть поділитися своїми дослідженням, досвідом, а також взяти участь в обговоренні проектів, запрезентованих на семінарі.