Образ людини у монументальному мистецтві Львова першої третини ХХ ст.: культурно-мистецькі універсалії

Образ людини у монументальному мистецтві Львова першої третини ХХ ст.: культурно-мистецькі універсалії

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

15 травня 2014

Центр міської історії, Львів

На семінарі йшлося про відображення світоглядного поняття "людина", людської постаті та її образу у монументальному мистецтві Львова першої третини ХХ ст. На початку ХХ ст. Львів місто стало платформою для творчих пошуків митців на основі найновіших філософсько-естетичних тенденцій часу, на які накладалася специфіка завдань монументального формотворення. Твори монументальної скульптури були менш прив’язані до національного питання та відтворювали аспекти модернізації, зростання міста та його зовнішнього образу.

У контексті цілісного образу міських монументальних живописних та скульптурних оздоб Львова та творчості їх авторів, було означено об’єкти, що стали показовими прикладами мистецтва першої третини ХХ ст. Серед них скульптурно-живописний декор Головного залізничного вокзалу, Торгово-промислової палати, міських кав’ярень, вітражі та стінописи Вірменського собору, храму Марії Магдалини, Успенської церкви, каплиці й храму Греко-католицької духовної семінарії тощо, водночас монументальні прикраси чиншових кам’яниць міста та міський монумент (пам’ятники).

З барвистого калейдоскопу композицій виділили декілька категорій антропоморфних образів, зокрема ті, що були найбільш поширені, рідкісні, або ледь не вперше вживані й ті, що набули на початку ХХ ст. нове націотворче, психо-емоційне та морально-духовне наповнення. Серед монументальних мистецьких інтерпретацій зображення людини постають патетичні образи героя-державного діяча, новітнього лицарства тощо водночас з дещо легковажними, доповнюючими образами ангелів та малюків-путті. Проаналізували філософсько-літературне підгрунтя творення виявлених характерних образів й їх засадничі мистецькі характеристики.

На початку роботи над темою було сформульовано кілька основних питаннь, що викликали зацікавлення. Які категорії людських постатей митці використовують для творення образів у стінописах та скульптурах інтер’єрів міста? Чому саме їх? Що є підставою для використання саме цих антропоморфних образних рядів? Які зовнішні чинники вплинули на цей процес наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.? Дослідження привело до постановки інших питань. Чи є закономірним для простору полікультурного Львова оздоблення внутрішніх просторів здебільшого живописними композиціями, а зовнішнього монументальною пластикою? Чи включено у цей процес національну складову і на скільки? І, звичайно ж, які саме образи є найбільш характерні для часу, певної громади? Чи та наскільки вони  є спільні з іншими епохами у житті міста?

Олена Якимова

мистецтвознавиця, художниця, аспірантка Львівської Національної Академії Мистецтв. Темою дисертаційного дослідження є образ людини у монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст. Сфера наукових зацікавлень: монументальне мистецтво східної Галичини першої половини ХХ ст., філософсько-естетичне підгруння формотворчості, творення образу людини та міста у монументальному мистецтві.

Семінар відбувся в межах  серії "Львів/Lwów/Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики".