Філософсько-антропологічне дослідження міста

Філософсько-антропологічне дослідження міста

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Кульшат Медеуова

Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова

15 грудня 2010 / 17.00

Центр міської історії, Львів

Презентація стипендіатки Центру Кульшат Медеуової є частиною великого дослідницького проекту "Філософсько-антропологічні дослідження Астани", над яким дослідниця з Казахстану працює більше 10 років. На даному етапі вона перебуває у Львові для дослідження природи (метафізики) історичних міст, до яких належить і Львів. Використовуючи відомі метафори про те, що архітектура - це "втілення духу", віддзеркалення світогляду епохи, Кульшат Медеуова проводить порівняльне дослідження між історичністю як дійсного дискурсу і політичністю як дискурсу в процесі становлення.

Тези:

Відмінність - це інструмент виявлення: істинності і достовірності; подоби, погодження та вирівнювання; це навмисний поділ того, що, по суті, є однозначним і єдиним, бути містом означає мати, утримувати, репродукувати Ідею міста. Це і становить суть суті міста. Так було в античності, коли створювалися перші міста-поліси, так було в середні віки, коли міста огороджувалися кріпосними стінами, так було в епоху ренесансу, коли міста будувалися за ідеальним планам, так власне відбувається і в тепер, коли нове місто, перш ніж буде вписане в світовий порядок, повинно містити якийсь свій Меседж-послання, з чим воно входить у світ, яким чином воно саме визнеачає свою долю.

Вибрані конструкти, і історичне місто, і політичний місто, умовні, в такій пропозиції їх ніколи не розглядали разом. Вловлюючи ознаки відмінності, ми отримуємо інструмент, який дозволяє просуватися в область сутнісної природи міста. Кожне нове місто, яке з'являється на карті світу зараз, вимушено піддається такому розрізненню. Назвавши місто політичним, ми ставимо собі за мету - розкрити механіку влади, яка віддає перевагу вважає радикальній трансформації над стихійностю; громадському простору над індивідуалізованим; а психологічний комфорт часто в такому місті приноситься в жертву міжнародному резонансу.

Оптика:

  •  архітектура: тектоніка, ідея (майстер-план), метафізика, національна - регіональна - інтернаціональна - сучасна;-
  •  урбаністичний репрезентаційним набір: Н. Міллютін, Ле Корбюзье, К. Куракава;
  • семіотика: архетип міста, гіперсімовлізм сучасного міста, архітектурні цитати, вплив і запозичення, бароко, еклектика;
  •  феноменологічні методи; форма будинку і культура (про природу національного в архітектурі), герой, політик, дослідник, маргінал;
  •  архітектура і література (образи, які залишилися в пам'яті): місто літаючих пакетів, детективи, кіно як маркер міста.
post picture

Кульшат Медеуова

доктор філософських наук, доцент Євразійського національного університету імені Л. М. Гумільова. Над дослідницьким проектом “Філософсько-антропологічні дослідження Астани”дослідниця з Казахстану працює більше 10 років.