"Світське життя" на Буковині: соціальний та культурний простір (1848-1914)

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Катерина Валявська

Центр буковинознавства

25 квітня 2018 / 16.00

Центр міської історії, Львів

У модерний час в Європі основним суспільним середовищем для панівної еліти було "світське товариство" та пов’язаний з ним публічний простір. Така модель із центру переносилась на периферію, що мало місце в герцогстві Буковина – коронному краї Габсбурзької монархії.

У першій половині ХІХ ст. на Буковині в соціальному та культурному просторі почали закладатися риси модерного суспільства, відбувався процес інституціоналізації активних носіїв світських репрезентацій, які стали своєрідними "світськими акторами" в публічному просторі краю. Такому процесові сприяло правове зрівняння буковинської знатті із власне австрійською, притік із Заходу носіїв модерності (передусім чиновників), розширення мережі освітніх закладів, відвідування місцевим населенням Відня та інших значних європейських міст на коротко- чи довготривалий період (навчання, ділові поїздки тощо).

Якщо в 30-40-х рр. ХІХ ст. розвиток публічного простору був обмежений діяльністю невеликої групи активної еліти, то після 1848 р. під впливом поступок з боку австрійської центральної влади з’явилися можливості для накопичення матеріального та культурного капіталу, дальшого соціального та економічного розвитку, що сприяло опануванню практик світського стилю життя та соціальній інтеграції до "світського товариства".

Дослідниця спробує дати відповідь, чи існувало "хороше товариство" ("die gute Gesellschaft") в австрійській Буковині, висвітлити питання публічного простору та соціальних практик еліти Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Катерина Валявська

дослідниця історії Буковини австрійського періоду, наукова співробітниця науково-дослідного Центру буковинознавства, зберігачка фондів Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини. Захистила дисертацію в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (2016 р.), спеціальність “Історія України”. Наукові зацікавлення: еліта в публічній сфері Буковини в ХІХ ст. – на початку ХХ ст., соціальна історія, історія повсякдення.

Семінар відбувається у форматі робітні, на який запрошені дослідники для обговорення наукових проектів, досліджень, які знаходяться на різних етапах розробки, а також завершених досліджень, які готуються до друку.

Участь в міському семінарі передбачає попереднє прочитання і обговорення тексту дослідника. Якщо ви хочете долучитись до семінару, будь ласка, напишіть нам на е-мейл Ірини Склокіної ([email protected]) і ми завчасно надішлемо вам матеріали.

Зображення

Верхнє: Franz Xavier Knapp: Volksgarten in Czernowitz (1867)