Мешканці Львова у роки Другої світової війни: специфіка поведінки в умовах воєнного часу

Мешканці Львова у роки Другої світової війни: специфіка поведінки в умовах воєнного часу

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Тарас Мартиненко

Львівський національний університет імені Івана Франка

13 лютого 2013

Бібліотека Центру міської історії

Початок війни та почергове встановлення радянського та німецького тоталітарних режимів принесли значні зміни в умовах життя та суспільних відносинах у місті та регіоні. Трансформація суспільної ієрархії, хронічна гуманітарна криза та загроза існуванню великих груп населення, що не вписувались у рамки "нового порядку" чи "нового прогресивного суспільства", змушували мешканців Львова шукати шляхи для порятунку та нормалізації свого існування. При цьому використовувалися якнайрізноманітніші тактики і методи, що часто не відповідали, а то й просто суперечили "ідейним переконанням" та усталеним стереотипам поведінки.

Мінливі умови війни та життя в рамках, нав’язаних тоталітарними режимами, вимагали від мешканців міста диверсифікації своєї поведінки залежно від обставин, що призвело до фактичного роздвоєння сфери публічного та приватного життя мешканців міста, превалювання неформальних міжособистісних зв’язків, поширення явищ нелегальної сфери суспільного життя.

Реакція мешканців на виклики воєнного часу та пристосування до нових умов існування спричинила актуалізацію раніше маргінальних груп та процесів, але й виникнення цілком нових суспільних явищ та взаємодій.

У доповіді було проаналізовано специфічні явища легальної та нелегальної сфери суспільного життя Львова у роки Другої світової війни. Проводився порівняльний аналіз тактик виживання різних національних та соціальних груп, з фокусом на чинники, що мали визначальний вплив на вибір мешканцями своєї суспільної ролі у нових обставинах.

Тарас Мартиненко

аспірант кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження: “Населення Львова у роки Другої світової війни: суспільна свідомість і соціальна поведінка”.