Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи

Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

2-27 липня 2012

Центр міської історії, Львів

Літня школа має на меті сприяти зростанню інтересу до багатокультурного минулого України, досліджень з єврейських студій та формуванню середовища молодих українських дослідників, об’єднаних спільними науковими інтересами. Школа є добрим шансом для поглиблення знання з єврейської історії та культури України і Центрально-Східної Європи ХІХ-ХХ ст. загалом, ознайомлення з найновішими дослідженнями, спілкування та консультацій спеціалістів з провідних осередків єврейських студій України, Ізраїлю, Польщі.

До участі в школі було відібрано 20 аплікантів (студентів старших курсів, аспірантів, мододих дослідників та викладачів, музейників, екскурсоводів, а також журналістів) з різних міст України.

Впродовж чоритьох тижнів учасники прослухали три курси з історії євреїв Центрально-Східної Європи ХІХ-ХХ ст., курси з історії традиційної та модерної єврейської культури, окремий курс з історії Голокосту в Україні. 40-годинний початковий курс їдиш дасть можливість учасникам продовжити вивчення мови в міжнародних мовних школах та розпочати власні дослідження з єврейських студій, які вимагають опрацювання джерельних матеріалів на їдиш.

Учасники відвідали місця, пов’язані з історією єврейської громади та її спадщиною у Львові, Бродах, Жовкві та інших містечках західної України, а також фонд юдаїки Львівського музею історії релігії, існуючої синагоги у Львові, кінопокази.

Курси лекцій та семінарів

Др. Владімір Лєвін

Центр єврейського мистецтва при Єврейському університеті в Єрусалимі
Від традиції до модерну: євреї Російської імперії в "довгому" ХІХ столітті

Др. Василь Расевич

к.і.н. Старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. Крип’якевича НАНУ
Правова емансипація євреїв Габсбурзької монархії 1772-1914

Др. Сємьон Ґольдін

Центр російського та східно-європейського єврейства Леоніда Невзліна, Єврейський університет в Єрусалимі
Євреї Центрально-Східної Європи: модернізація і націоналізм у ХІХ – ХХ сторіччях

Др. Йоанна Лісек

Факультет Єврейських студій, Вроцлавський Університет
Традиційна єврейська культура: людина, звичаї, діяльність

Др. Йоанна Лісек

Факультет Єврейських студій, Вроцлавський Університет
Модерна культура їдиш

Др. Йоанна Лісек

Факультет Єврейських студій, Вроцлавський Університет
Курс їдишу

Проф. Максим Гон

Рівненський державний гуманітарний університет
Українсько-єврейські взаємини в Галичині та Західній Волині між двома світовими війнами

Михайло Тяглий

Український центр вивчення історії Голокосту
Голокост в Україні

Після успішного завершення школи учасники отримали:

- сертифікат із зазначенням усіх прослуханих курсів з єврейської історії та культури;
- сертифікат про успішне завершення мовного курсу з їдиш (базовий рівень) в обсязі 40 годин (після складання іспиту)

Зображення

Верхнє: Юзеф Едер. Синагога поступовців на площі Старий Ринок, 1863. Львівський історичний музей / Міський медіаархів