Євген Горб

Євген Горб

незалежний дослідник, історик


  • Тема дослідження:
    Документування досвідів війни
    Період:
    квітень — вересень 2022
  • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Незалежний дослідник, історик, перекладач. Останні кілька років активно розробляє проблематику творення російських історичних міфів військової історії Центрально-Східної Європи XVII – XIX ст., які сформувалися внаслідок панування російської імперської та радянської методології історії. Результатом цих напрацювань стали дві наукові монографії, що були опубліковані у Польщі протягом 2019-2021 рр.: Lwów-Jezierna. Kampania kozacko-moskiewska roku 1655. Zabrze – Tarnowskie Góry, 2019 (у співавторстві); Belgrad – Oczaków. Konfrontacja Imperium Osmańskiego z koalicją rosyjsko-austriacką w 1788 roku. Zabrze – Tarnowskie Góry, 2021. Наразі Євген підготував до друку третю монографію, друк якої заплановано на 2022 рік. Серед інших поточних проектів – підготовка та графічне опрацювання історичних мап до ряду видань польских науковців, переклад та критичне видання польською мовою класичних військово-історичних праць російських та українських вчених XIX – початку ХХ століття (спільно з видавництвом "Inforteditions").

Євген є випускником магістратури Маріупольського державного університету за спеціальністю "Історія" та аспірантури Донецького національного університету імені Василя Стуса, де на кафедрі всесвітньої історії працював над дисертаційним дослідженням на тему: "Діяльність політичних партій у Другій Речі Посполитій періоду парламентської демократії (1918-1926 рр.)" (науковий керівник – д.і.н., професор В.А. Моргун). Автор понад 40 наукових публікації українською та польською мовами. Співпрацює з Інформаційним польсько-українським порталом як журналіст.

В Центрі міської історії працює в рамках стипендії в співпраці з Інститутом наук про людину, присвяченої документуванню війни Росії проти України 2022 року.