У ратушi мiста Львова

У ратушi мiста Львова

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

2016

Довідник "У ратушi мiста Львова... Від бурмистрів до міських голів" — один із результатів дослідницького та соціально-культурного проєкту "Інформаційна база даних 'Міські голови Львова'", який у 2014 році реалізувала група істориків Львівського національного університету імені Івана Франка, Центру міської історії, Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України, Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України. Проєкт здійснювався за підтримки Львівської міської ради.

Історія міста завжди є складним поєднанням людини і влади. Наділена владою в місті й водночас обмежена політичним контекстом і повсякденними обставинами людина – центральна тема цього проєкту. Його інтенція була у тому, щоб укласти хронологічний повний перелік керівників Львова — від перших історичних відомостей про місто у XIII столітті до сьогодні. Загалом ідеться про двісті осіб – війтів, бурмистрів/бурґомістрів, президентів, голів міськвиконкому, міських голів — на часовому відтинку, що охоплює понад сімсот років. Читачі мають змогу ознайомитися з організацією управління містом на різних етапах історії, дізнатися імена міських керівників та основні біографічні відомості про них, а також про їхню діяльність на управлінських посадах, кар'єрні практики і громадську активність. Текст супроводжують ілюстрації (портрети, фотографії краєвидів міста, пам'яток архітектури, скульптур тощо), пов'язані з першими особами міста.

Видання може слугувати довідником, бути одним із втілених у книзі образів міста або ж планом-проспектом для майбутніх наукових чи навіть художніх текстів. Узагальнення розрізнених матеріалів про керівників Львова — неодмінна передумова для включення міста до порівняльних студій з міської історії, які розгортаться в сучасних наукових осередках.

Авторський колектив: Олена Аркуша, Юрій Гудима, Ольга Гуль, Софія Дяк, Мирон Капраль, Костянтин Кондратюк, Тарас Мартиненко, Роман Масик, Ірина Мацевко, Мар'ян Мудрий, Наталя Отріщенко, Олексій Чеботарьов, Юлія Шелеп, Роман Шуст.

Зображення

Верхнє: Головний вхід до львівської ратуші. Колекція: Володимира Румянцева // Міський медіаархів Центру міської історії