(Ре)Конструкція ідентичності міст на прикладі Щеціна та Вроцлава

(Ре)Конструкція ідентичності міст на прикладі Щеціна та Вроцлава

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Др. Павел Кубіцкі

Інститут Європеїстики Яґеллонського університету

5 лютого 2015

Центр міської історії, Львів

У доповіді проаналізовано процес реконструкції ідентичності постміграційних міст. Щецін і Вроцлав – два найбільші польські міста, населення яких змінилося на сто відсотків. Після 1945 року на зміну німецьким мешканцям і робітникам прийшли польські жителі, які походили в основному з сільської місцевості. Нові мешканці ще довго відчували подвійне відчуження щодо міст, де вони почали жити. Відчуження мало, з одного боку, культурний характер – упродовж сторіч обидва міста були міцно закорінені в німецькій культурі, а з іншого боку, структурний характер – вихідці зі села переживали серйозні проблеми, пов'язані з адаптацією до міського середовища.

Сучасний Вроцлав є прикладом, де успішно завершився ритуал переходу: від мігрантів у "небажаному місці" до громадян "свого" міста. Натомість Щецін все ще лежить у перехідній зоні, де процес реконструкції ідентичності не закінчився.

Представлені висновки стали результатом трирічного науково-дослідного проекту (2008-2010 рр.), виконаного у рамках ґрантової програми RECON Reconstituting Democracy in Europe 6.

post picture

Др. Павел Кубіцкі

соціолог і антрополог, доктор Інституту Європеїстики Яґеллонського університету, спеціаліст із вивчення соціально-культурного міського простору. Він брав участь у багатьох міжнародних дослідницьких проектах з урбаністичною тематикою, зокрема: “Ethnological Understanding of Cultural Diversity in Central European Urban Spaces”, “La Place un patrimoine europée, The Square: a European Heritage”, “RECON Reconstituting Democra­cy in Europe”. Автор книги Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (Місто в мережі значень. Краків і його ідентичність, 2010) і звіту Nowi mieszczanie w nowej Polsce (Нові містяни у новій Польщі, 2011).