Львів у дослідженнях львів'ян

Львів у дослідженнях львів'ян

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

16 травня 2013

Центр міської історії, Львів

Відбувся круглий стіл, метою якого було обговорити стан справ з вивченням міського простору Львова в найрізноманітніших його проявах (культурному, соціальному, політичному), а також з різних часових і споглядальних перспектив започаткувати міждисциплінарний форум, об'єднавши дослідників Львова різних фахів та інституцій (істориків, філологів, соціологів, культурологів, політологів, мистецтвознавців, книгознавців) та обговорити нову концепцію дослідницького і видавничого проекту "Львів: місто - суспільство - культура".

Проект "Львів: місто - суспільство - культура" започаткований у 1992 р. істориками львівського державного (нині національного) університету імені Івана Франка й Вищої педагогічної школи (нині Педагогічного університету) імені Комісії національної освіти у Кракові. На сьогодні відбулося дев'ять конференцій (остання у Кракові 2012 р.) та вийшли у світ вісім томів збірників наукових статей. Від 2002 р. організатори конференцій дотримуються їх тематичного спрямування: "Львів -- Краків: діалог міст в історичній ретроспективі", "Люди Львова", "Органи влади, урядники, інституції", "Конфесійні громади Львова: поряд чи/і разом", "Повсякденне життя міста". У 2014 р. планується конференція "Міський простір Львова: уявлення і досвід".

Для чіткішого формулювання очікувань щодо результатів конференції пропонується започаткувати її підготовчий етап у формі дискусійних семінарів / наукових робітень, що проводитимуться у Львові на базі Центру міської історії Центрально-Східної Європи. На такі семінари (передбачається, що відбуватимуться через кожних три-чотири місяці) планується запрошувати українських та зарубіжних учених - істориків, філологів, соціологів, культурологів, політологів, мистецтвознавців, книгознавців. Представити своє дослідження можна буде як через запрошення, так і самостійне зголошення до участі в семінарі. Особлива увага буде приділена молодим ученим, які вже мають певний досвід роботи з джерельним матеріалом та ідеї щодо розгортання власних досліджень - як у межах праці над дисертацією, так і підготовки до публікації статей чи монографій.