Нариси з історії Дрогобича

Нариси з історії Дрогобича

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

28 січня  2010 / 18.00

Центр міської історії, Львів

Відбулася презентація нової книги "Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.)" / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2009. – 320 с., Іл.

Автори видання: доктор істор. наук, професор, академік НАН України Ярослав Ісаєвич, доктор істор. наук, професор Михайло Кріль, канд. істор. наук, професор Леонід Тимошенко, кандидати істор. наук, доценти Світлана Біла, Андрій Петрик, Руслана Попп, Михайло Сеньків, Юрій Стецик, Віталій Тельвак, канд. пед. наук. Микола Галів, краєзнавець Роман Пастух.

Заповнивши значні прогалини в історії Дрогобича – одного з найбільших міст Галичини, – автори книги прагнули висвітлити його минуле не легендарним, а таким, що піддається вивченню на підставі історичних джерел, сміливих гіпотез і без будь-якого ідеологічного замовлення. Видання ілюстроване багатим археологічним, картографічним, геральдичним, фото- та ін. матеріалом, який яскраво доповнює та презентує історію міста протягом різних століть.

Концепцію книги представив її науковий редактор і автор Леонід Тимошенко. У презентації взяли участь автори та рецензенти "Нарисів…", зокрема, доктор істор. наук Леонтій Войтович, канд. істор. наук Андрій Фелонюк. Відбулася широка дискусія за участю вчених-містознавців, в якій взяли участь: доктор істор. наук Мар’яна Долинська, доктор істор. наук Мирон Капраль, доктор істор. наук Леонід Зашкільняк, канд. істор. наук Андрій Гречило, канд. істор. наук Ігор Скочиляс, канд. архітектури Василь Петрик, канд. істор. наук Юрій Лукомський, а також фахівці Центру міської історії.