Атлас Львова

Атлас Львова

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

26 червня 2014

Центр міської історії, Львів

Відбулася презентація нового картографічного видання "Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів".

Атлас виданий за науковою редакцією Мирона Капраля і включає 25 оригінальних карт Львова, 11 карт-реконструкцій та 6 видів міста.

Праця "Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів" стала першим українським виданням у європейській серії міських атласів, що виходять під егідою Міжнародної комісії з історії міст (The International Commission for the History of Towns) ще з 1955-го року. Видання цієї серії здійснюється з метою створити підстави для порівняльної історії європейських міст у різних періодах та аспектах їхнього життя.

Наразі вчені 18 країн (Німеччини, Австрії, Франції, Англії, Італії, Чехії, Польщі, Румунії та ін.) вже видали 502 атласи міст. Атлас Львова стає 503-м виданням цієї серії.

Створення атласу Львова передбачає використання наративних та, насамперед, картографічних методів, щоб не тільки зафіксувати сучасний стан історичних знань про місто, але й розвинути нові й актуалізувати класичні напрямки досліджень.

Атлас включає велику групу оригінальних мап міста Львова з багатої збірки Центрального історичного архіву України (м. Львів), а також із Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка, Військового архіву у Відні та кількох приватних колекцій. Для публікації було відібрано 25 карт, що подаються переважно у великому форматі А1, щоб зберегти для зручності науковців оригінальний масштаб.

Карти-реконструкції дають змогу вченим з інших країн скласти уявлення про розвиток урбаністики, історії та картографії міста Львова. Загалом пропонується одинадцять таких мап, перша з яких присвячена доісторичній добі колонізації території міста, а остання – часові кінцяXVIII ст., коли Львів почав перебудовуватися на нових засадах столичного резиденційного міста. Картографічною особливістю більшості з цих карт є прив’язка до сучасної топографічної основи за допомогою комп’ютерної системи ARC-GIS, що дозволяє досліднику накласти історичні об’єкти та споруди на сучасну територію Львова та екстраполювати їх на інші хронологічні проміжки.

Текстовий блок Атласу містить впровадження в широку урбаністичну проблематику й включає наукові нариси про історико-урбаністичний розвиток міста від епохи ранніх слов’ян до сьогодення. Наративний матеріал укладено за періодами, серед яких: археологічний (до середини ХІІІ ст.), долокаційний або княжий (ХІІІ ст.), локаційний на магдебурзькому праві (кінець ХІІІ–XV ст.), ранньомодерний (XVI–XVIII ст.), "довге" ХІХ ст. (1772–1914 рр.) та ХХ – початок ХХІ ст. Особлива увага зосереджена на міських фортифікаційних спорудах, що впливали на домінанти розвитку міста, особливо  в середньовіччі та в ранньомодерну епоху. Подається також огляд картографічного матеріалу до історії Львова, опис видів міст та бібліографічний додаток. Текстовий блок, як і титули та науковий апарат кожної з карт, публікується двома мовами: українською та англійською.

Детальні та широкоформатні картографічні репродукції сприятимуть чіткішій локалізації історичних об’єктів, покращать якість археологічних розкопок та подальших архітектурно-реконструкційних робіт, що актуально для Львова як міста, значна частина території якого включена до культурної спадщини ЮНЕСКО. Таким чином відбувається інтеграція національного наукового дискурсу в загальносвітовий з перспективою приєднання до такого проекту інших українських міст.

Атлас виконано у п’яти наукових установах: Львівському відділенні Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, НДЦ "Рятівна археологічна служба" Ін-ту археології НАН України, Центрі міської історії Центрально-Східної Європи, Центральному державному історичному архів у м. Львові, "Інституті геоінформаційних систем" (Львів).