Курс лекцій з соціології міста та соціальних наук

Курс лекцій з соціології міста та соціальних наук


 • Тривалість курсу:
  вересень-грудень 2008
 • facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

В рамках співпраці з історичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка доцент кафедри історії та теорії соціології Вікторія Середа читала в Центрі міської історії два курси.

Курс "Соціологія міста" зосереджувався не лише на викладанні теоретичних знань, але розглядав низку конкретних випадків, маючи на меті сформувати у студентів глибокі практичні навики роботи у відповідній ділянці. На лекціях розглядалися такі теми:

 • Місто як об’єкт вивчення. Процеси урбанізації
 • Історичні аспекти урбанізації. Архітектура і суспільство
 • Міське планування
 • Основні соціологічні концепції міста
 • Соціологія простору. Структура міста
 • Міська нерівність і сегрегація (соціальна, ґендерна, релігійна, вікова, національна)
 • Місто як соціальний текст. Маркування соціального простору
 • Конструювання образу міста. "Погляд туриста". Репрезентація міста у кінофільмах
 • Глобалізація і міста. Глобальне місто

Після ознайомлення з курсом магістранти оволоділи необхідним комплексом знань для подальшої самостійної роботи у ділянці соціології міського простору, навчилися самостійно проводити соціологічні дослідження, добирати та комбінувати різні тактики практично-соціологічних досліджень, адекватні до цілей та завдань наукового проекту.

Курс "Візуальні методи в соціальних науках" зосереджувався не лише на викладанні методів дослідження візуальних джерел. На семінарських заняттях магістранти розглядали низку casestudies у тематичному фокусі яких:

 • ґендерні репрезентації
 • ґендерний аналіз реклами
 • національні репрезентації: візуалізація минулого (національна спадщина і музеї)
 • місто і пам’ять: візуальне маркування соціального простору

До викладання курсів залучалися візуальні джерела:

 • фотографії
 • поштівки
 • фільми
 • реклама