Zasady wykorzystania

Zasady wykorzystania informacji (tekstowych, fotograficznych, kartograficznych, wideo i audio) ze strony internetowej Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej (dalej Centrum).

Informacje zamieszczone na stronie podlegają ochronie prawnej (ukraińska ustawa "O prawie autorskim i podobnych prawach"). Materiały wizualne znajdują się na stronach projektów z poszanowaniem praw autorskich ich właścicieli, chronione są znakami wodnymi przedstawiającymi logo Centrum lub napisem Lvivceter.org

1. Całość informacji znajdujących się na stronie www.lvivcenter.org można wykorzystywać w prywatnych (niekomercyjnych) celach pod następującymi warunkami:

Przy wykorzystaniu informacji na stronach internetowych konieczne jest umieszczenie linku do strony www.lvivcenter.org.

Przy wykorzystaniu informacji tekstowych ze stron projektów "Interaktywny Lwów" (LIA), "Urbanistyczne obrazy" (UID), "Miejskie mapy" (UMD), "Biblioteka cyfrowa" (UVD) należy wskazać autora tekstu, właściciela praw autorskich i lokalizację materiałów w kolekcji Centrum.

2. Zabrania się wykorzystania wizualnych i tekstowych informacji ze strony Centrum w celach bezpośrednio lub pośrednio zarobkowych.

Wykorzystanie materiałów w innych celach możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Centrum.

Łamanie zasad wykorzystania materiałów ze strony internetowej podlega karze zgodnej z odpowiednimi przepisami kodeksu karnego Ukrainy.