Сила музеїв: збереження спадщини, інтерпретація минулого, формування ідентичності

Сила музеїв: збереження спадщини, інтерпретація минулого, формування ідентичності

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

04.08.2017

Центр міської історії, Львів

Воркшоп був практичною частиною навчальної програми Літньої школи "Пов’язані (зісторіямизаангажування в міське минуле та активізація єврейської спадщини". Воркшоп надав студентам можливість розробити музейну експозиціюта безпосередньо долучитися до ключових процесів під час створення історичних експозицій, а також сформулювати незалежні ідеї і втілити їх у конкретних музейних моделях.

Виходячи з того, що багато музеїв в Українівсіляко намагаються привернути увагу своєї публіки, все ще працюючи на застарілій моделі ХХ століття, воркшоп мав на меті спонукати студентів і молодих музейників до застосування інноваційних підходів для залучення публіки та для подачі інклюзивних багатогранних наративів у своїх експозиціях.

Львів, місто з багатим мультикультурним і багатоетнічним минулим, забезпечив необхідний набір тем та місць для воршопу, присвяченого вивченню різноманітні наративи і вшановуванню спільну спадщину. Студенти застосовували критичне мислення на практиці, пов’язуючи історичні факти, об’єкти і культурні аргументи з ширшими теоретичними концепціями, які подавалися під час занять, опрацювання рекомендованої літератури і обговорень в аудиторії. Зростання інтересу до міського життя у світінадає музеям міста величезні можливості для успішного розвитку на тлі суспільних змін. Воркшоп проаналізував ідеї для зміцнення можливостей місцевих музеїв та розглядав, як багатокультурна історія Центрально-східної Європи представляється музеями у цьому регіоні.

У сьогоднішньому світі музеї, крім того, що є величезними просторами для колекціонування, збереження і показу культурної спадщини, також є впливовими установами суспільного, політичного і економічного значення. Історичні музеї є інструменталізованими в гарантуванні повної і правдивої подачі минулого. Будучи майданчиками для поширення знань про минуле, вони також допомагають у розумінні того, якими є сучасні суспільства і формують бачення їхнього майбутнього. Музеї виконують особливо важливу функцію у часи пошуку нових національних ідентичностей та мають потенціал започаткувати давно очікувані дебати про суперечливі сторінки історії та актуальні проблеми сучасності.

Мета воркшопу полягала у вивченні складного процесу створення музейних експозицій. Воркшоп складався з двох частин – теоретичної та практичної.

Теоретичний курс включав лекції та семінари, присвячені музейним дослідженням з наголосом на історичних музеях. Цей курс розкрив багатогранність музейного функціонування, постійну динамічність публічного запиту, сучасні виклики та нові доступні технічні ресурси.

Практична частина охопила прикладну роботу з двома місцевими музеями: Львівським історичним музеєм та Музеєм історії релігії. Учасники застосовували основні навички, необхідні для створення результативних виставок: оцінювали наявні експонати, обговорювали їх з музейниками, аналізували потреби громади, визначали доступні ресурси, розробляли концепцію та наповнення виставки, досліджували першоджерела, компонували стенди, вибирали матеріали і писали тексти на експозицію.

Для Львівського історичного музею учасники мали проаналізувати постійну експозицію . Куратор музейної виставки, присвяченої історії України ХІХ-ХХ ст. (тепер – "Історія Західної України") провів екскурсію дев'ятьма залами експозиції, а потім представив плани майбутнього оновлення музею, виклики, пов’язані з реконструкції будівлі, яку включено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та майбутнє фундаментальне переформатування змісту експозиції. Ця експозиція музею стала для учасників практичним кейсом, на якому вони вчилися працювати над концепцією виставки, її візуальною презентацією та аудиторією.

Для Музею історії релігії учасники отримали завдання розробити концепцію для нової експозиціїу виставковому просторі відділення музею на вулиці Староєврейській, що розташована в історичному центрі Львова. Працюючи в команді,студенти розробили візуальну презентацію, яка окреслює центральні теми для запропонованої експозиції і відображає їх ідеї щодо оптимального використання наявного музейного простору. Для того, щоб знайти значну кількість історичних матеріалівв умовах обмеженого часу, учасники воркшопу працювали в окремих групах, шукали документи, статистику, фотографії, карти, газети, кінохроніку, усну історію, літературні згадки, тощо.

Результати воркшопу 

Аналіз та оцінка виставки та практичні пропозиції щодо експозиції "Історія Західної України ХІХ-ХХ сторіч" у Львівському історичному музеї.

Учасники проаналізувавши наратив виставки, візуальне наповнення та описи до фотографій, використані архівні матеріали. Важливою частиною аналізу був виставковий простір та доступність місця для широкої аудиторії, дизайнерське оформлення виставки та робота музею з своєю аудиторією.

Пропозиція виставки для відділу Львівського Музею історії релігій на вул. Староєврейській.
Учасники представили свою концепцію експозиції, яку назвали "Одна вулиця – одне століття. Єврейська дільниця у багатокультурному Львові"Запропонована концепціяпропонує подати турбулентну львівську історію ХХ століття через повсякденне життя, через призму людей різних прошарків суспільства, з різних соціальних груп (мета: вийти за рамки політичної історії та міжетнічної напруги). "Одна вулиця"- це наче метафоричний вимір історії– і в сенсі часу, і простору, а також як репрезентативна вибірка львівської багатокультурної текстури. Зважаючи на історичне тло вулиці Староєврейськоїяк перетину декількох національних спільнот, простір цього музею міг би стати спеціальним місцем для експозицій, присвячених багатоетнічній історії Львова. Зважаючи на розташування виставки на вулиці Староєврейській, її наратив розповідає про єврейську спадщину довоєнного Львова. Запропонована виставка включає декілька медіа-експонатів, наприклад, інтерактивну карту колишньої єврейської дільниці, створену Центром міської історії (Львів). Сюжетна лінія складається із чотирьох тематичних галерей: довоєнні роки, релігія, Друга світова війна, повоєнний і сьогоднішній Львів, підкреслюючи кардинальні трансформації багатоетнічного, багаторелігійного і багатокультурного міста в умовах наслідків Другої світової війни.

Тютори:

Вадим Алцкан

історик, фахівець із східноєвропейської, балканської і єврейської історії; зараз працює проектним директором Міжнародних архівних програм в меморіальному музеї Голокосту в США.

Людмила Гордон

розробниця музейних експозицій, дослідниця культурно-політичної історії, яка має понад 20 років досвіду формування міжнародних колекцій і виставок.

Зображення

Галерея: Ірина Середа