Пов'язані (з) історіями: заангажування в міське минуле та активізація єврейської спадщини

Пов'язані (з) історіями: заангажування в міське минуле та активізація єврейської спадщини

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

10 липня - 4 серпня 2017

Центр міської історії, Львів

Літня школа 2017 є останньою з серії освітнього проекту "Багатокультурне минуле і єврейська спадщина: міський досвід Східної Європи", який тривав у Центрі міської історії з 2015 року. Головне завдання проекту – забезпечити молодим дослідникам і практикам можливості отримати знання про найновіші підходи і дослідження у єврейських студій Східної Європи, сприяти розвитку дослідницьких і практичних навиків, критичного мислення в аналізі різних наративів минулого та їхнього сучасного використання. В ширшому розумінні школа покликана створити простір для поширення учасницької історичної культури та подолання ієрархізованих моделей практикування історії і спадщини в академічних середовищах та публічному полі.

Курси лекцій та семінарів

Проф. Арно Бікар, Др. Валентина Федченко

Курс їдишу

Проф. Марцін Водзінскі

Вроцлавський університет
Євреї Східної Європи в модерний час

Проф. Юджин Аврутін

Іллінойський університет в Урбана-Шампейн
Історія російського єврейства

Др. Кароліна Шиманяк

Вроцлавський університет / Єврейський історичний інститут, Варшава
Євреї в експозиції. Представлення єврейської історії та культури в Східноєвропейському контексті на початку ХХІ століття

Владислава Москалець

Український католицький університет, Львів
Соціальна історія євреїв: ключові питання, методи та дослідницькі можливості

Учасники школи працювали з концепціями та форматами двох музеїв Львова – Історичним музеєм та Музеєм історії релігії. Результатом воркшопу стали – огляд та аналіз діючої експозиції відділу історії західноукраїнських земель Історичного музею  та розробка концепції експозиції для відділення Музею історії релігії на вул. Староєврейській, де планується створити музей єврейської дільниці Львова. Тюторами воркшопу були Др. Вадим Алцкан та Людмила Гордон. Детальніше про практичну частину програми на сторінці воркшопу.

Доповнила програму поїздка до Дрогобича, в минулому багатоетнічного містечка з багатою єврейською спадщиною. Учасники відвідали місцеві музеї і мали можливість побачити і обговорити як сучасне місто працює з своїм минулим і презентує свою історією, яким є домінуючий наратив і які виклики для міста з цим пов’язані.

Літня школа включала також публічну програму для широкої аудиторії "Єврейські дні у Ратуші". Відкриті лекції та дискусії тематично була пов’язана з програмою школи. Вони ставила питання про сучасні історичні музеї, їхні перспективи, виклики та відповідальність у репрезентації історії та формуванні суспільної думки про минуле. Детальніше про програму на сторінці програми.

Організатори

розробка концепції
Софія Дяк
[email protected]

розробка програми
Ірина Мацевко

координаторка
Мар’яна Мазурак
[email protected]

Літня школа з єврейської історії та багатокультурної спадщини – це серія освітніх програм, яку Центр міської історії розпочав 2010 року. Проект спрямований на впровадження інклюзивного підходу до вивчення, дослідження і викладання історії Центральної та Східної Європи ХІХ-ХХ століть, а також зміцнення усвідомлення важливості єврейської історії та спадщини як частини багатокультурного спадку регіону. Школа формує середовище молодих вчених, практиків і викладачів у Східній Європі та за її межами, які об’єднані спільними науковими інтересами Єврейських та Східноєвропейських студій.

 

Зображення

Верхнє: Інтер'єр великої синагоги в Тарнові, 1905-1910. Колекція Клаудії Ердгайм / Міський медіаархів

Галерея: Ірина Середа