Паломництво у місті

Паломництво у місті

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

11 жовтня 2019

Умань

Ефективне управління спадщиною задля розвитку місцевих громад та для глибшого розуміння і усвідомлення значення багатокультурного минулого міст є важливим завданням для сучасної України. Спадщина сьогодні, особливо локальна, є однією з найменш дієвих сфер для сталого розвитку українських міст. За невеликим виключенням, міські спільноти і влада мало працюють зі спадщиною і не спрямовують її потенціал для культурного та економічного зростання своїх міст. Та навіть найбільш успішні у цій роботі міста стикаються з викликами щодо забезпечення сенситивного, ефективного, інклюзивного та сталого управління спадщиною.

Умань, як важливе місце для польської, єврейської та української історії, є, мабуть, одним з найяскравіших випадків викликів і великого потенціалу культурної спадщини для місцевого розвитку. Будучи всесвітньовідомим місцем паломництва для хасидів, одним з найбільш знаних приватних польських містечок з відомим парком "Софіївка", важливим центром для козацької історії, - сьогодні це місто є прикладом конкуруючої спадщини та розділеної історії. А ця різноманітна і багата спадщина може стати потужним місцевим надбанням і прикладом вирішення складних питань, пов'язаних як з концептуалізацією спадщини, так і з управлінням у різних масштабах: на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

Серія тренінгів, запланованих в Умані, має завданням обговорити та розпрацювати найскладніші та найважливіші приклади спільної спадщини міста, визначити найпроблемніші зони, запропонувати ефективні механізми вирішення конфліктних ситуацій та підходи управління спадщиною, які базуються на цінностях розмаїття, толерантності та спільного нового  використання.

Перший тренінг торкається питань і проблем, пов’язаних з паломництвом хасидів до Умані. Учасники разом з тренерами будуть знайомитися з різними позитивними приклади ефективного налагодження комунікації між локальною громадою та паломниками. Окремо розглядатимуть приклад Умані, визначаючи найпроблемніші питання та шукаючи шляхів вирішення ситуацій, які викликають напругу в місті.

Тренерки:

Ірина  Брунова-Калісецька 

кандидатка  психологічних  наук,  виконавча  директорка  ГО “Інформаційно-дослідний  центр  «Інтеграція  та  розвиток”.

Алла Марченко 

докторантка на Ph.D. програмі Інституту філософії та соціології Польської Академії наук (Варшава).

Тренінги з розробки інклюзивних підходів та практик примирення в управлінні спільною культурною спадщиною в Умані є частиною дворічного проекту "ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину".

Організатори:
Центр міської історії
Лабораторія міського простору
відділ культури Уманської міської ради

  • img

  • img