Літературні та мистецькі стежки багатокультурного Львова

Літературні та мистецькі стежки багатокультурного Львова

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

11 липня – 5 серпня 2016

Центр міської історії, Львів

Воркшоп є практичною частиною програми літньої школи "Єврейська історія, спільне минуле і спадщина: культура, міста, середовища".

Впродовж місяця учасники школи вивчали та практикували один з форматів публічної історії – міські прогулянки (city walks). Цей вибір формату був зумовлений сучасною активізацією туристичної індустрії, яка робить сильний акцент на минулому, а також актуалізацією різних форматів публічної історії як креативних інструментів для навчання, поширення історичного знання та заангажування в минуле. Міські прогулянки використовують міський ландшафт та «сенси місця» як інструмент для показу соціальної та культурної історії міста, його різноманітних спільнот поза часом і простором. На відміну від екскурсій, міські прогулянки виходить за межі переліку дат, хронології подій і «великих імен», пропонують ускладнений наратив місця, часто ставлять питання до замовчуваного і невидимого минулого, відкриваючи його і вписуючи в контекст сучасного простору міста. Такий формат вибудовує діалог не лише між минулим і сучасним, а між гідом/дослідником, аудиторією і локальними спільнотами.

Програма воркшопу складалася з теоретичного курсу проф. Тімоті Уайта "Вчимося прогулюючись : міські прогулянки і публічна історія", на якому учасники отримали знання та практичні навички як працювати з наративами, пов’язувати історію з місцем, вибудовували зв’язки сучасних просторів з минулим, заангажовувати різні аудиторії до оповідання історії (storytelling) тощо. Другою частиною воркшопу була розробка учасниками школи власних міських прогулянок у Львові.

Тематично воркшоп сфокусувався на літературному та мистецькому житті Львова між світовими війнами. Lemberg / Lwów / לעמבערג / Львів цього часу - це один з центрів польської культури і науки, водночас – осередок української літератури та національної ідеї та важливий центр модерної культури східноєвропейських євреїв. Він був одночасно місцем конфліктів і співпраці, ворожості і приязні, байдужості і інтересу поміж представниками трьох міських спільнот. Це неймовірно цікавий та інтенсивний творчий світ, який зник під час Другої світової і майже не залишив фізичних слідів в сучасному просторі Львова. Чому про це важливо знати і як про це розповісти – стало головними питаннями для розробників та учасників воркшопу.

Метою воркшопу було отримання учасниками практичного досвіду роботи з форматом міських прогулянок, а також з конкретними темами та різними аудиторіями в міському просторі. Завданням – залучити учасників до пошуку нових способів розповіді про задану тему в публічному просторі, відкрити цю тему через місто і місто через тему; навчити «читати» вулиці і структуру міста, відкривати історію місця, ідентифікувати конкуруючі значення місць, вибудовувати наратив прогулянки через поєднання минулого і сучасного, оповіді і простору, залучення мешканців і різних аудиторій.

Результатом воркшопу стали три міські прогулянки, відкриті для широкої аудиторії. Учасники запропонували мешканцям та гостям міста пройтися сучасними вулицями Львова і відшукати приховані сліди минулого через літературні середовища, через історії митчинь(-ців) та літераторок(-ів), їхні твори, уяву, спогади. Задуматися над тим, чим є їхня спадщина для сучасного Львова і чому вона так вибірково представлена в сучасному просторі міста, хто мав/має владу робити місто таким, яким ми бачимо його тепер, кого і чому стирає з пам’яті й забуває теперішнє.

Міські прогулянки стали завершальною частиною публічної програми Літної школи "Єврейські дні у Ратуші: Спільноти, середовища та держави у спірних містах ХХ століття".

Розробники воркшопу:

Методика, розробка та логістика - Др. Ірина Мацевко (Центр міської історії), Др. Йоанна Лісек (Вроцлавський університет).
Зміст, матеріали та лекції – Др. Кароліна Шиманяк (Вроцлавський університет), Андрій Бояров (незалежний художник, куратор), Др. Данило Ільницький та Др. Віктор Мартинюк (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), Проф. Катажина Котиньска (Інститут славістики Польської академії наук).
Керівники груп - Анна Чеботарьова, Олексій Чеботарьов (Центр міської історії), Олена Андронатій (едукатор, викладач з неформальної освіти, Гілель).

Зображення

Верхнє: Ліза Кузнєцова

Галерея: Ірина Середа, Ліза Кузнєцова