Економічні та соціокультурні аспекти торгових відносин між українським містом і селом у другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами Харківської губернії)

Економічні та соціокультурні аспекти торгових відносин між українським містом і селом у другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами Харківської губернії)

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Антоніна Скиданова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

22 квітня 2010 /16.30

Центр міської історії, Львів

Відбулася презентація проекту дослідження стипендіатки Центру Скиданової Антоніни. Під час презентації розглядалися питання, пов’язаних зі з’ясуванням місця та ролі торгівлі у формуванні зв’язків між містом і селом у пореформений час. Метою проекту було дослідження торгівлі як механізму, що забезпечував економічний зв'язок міста і села, та як сфери, в площині котрої реалізувалися економічні та споживчі потреби населення, відбувалися культурні впливи, комунікація між сільським і міським населенням.

Дослідження дозволяє поглибити уявлення про специфіку міського та сільського просторів в українських землях у складі Російської імперії у другій половині XIX – на початку XX ст., шляхи тогочасних економічних та соціокультурних трансформацій.

До уваги пропонувалися наступні питання:

  • Торгівля як чинник економічних зв’язків між містом і селом.
  • Місце торгових відносин у комунікації сільського та міського населення.
  • Торгівля як джерело впливу на матеріальний побут селян.
post picture

Антоніна Скиданова

викладачка Центру довузівської освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, нещодавно захистила кандидатську дисертацію, присвячену розвитку стаціонарної торгівлі в Харківській губернії у другій половині XIX – на початку XX ст. Сфера наукових зацікавлень: економічна історія.

Зображення

Верхнє: Путівник для туристів та екскурсантів. Третє видання.1915 р. Харків