Соціокультурна трансформація Cлобожанської провінції у ХІХ – на початку ХХ століття (за матеріалами Зміївського повіту Харківської губернії)

Соціокультурна трансформація Cлобожанської провінції у ХІХ – на початку ХХ століття (за матеріалами Зміївського повіту Харківської губернії)

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Обченко Олександр

ННДІ Українознавства, Київ

22 березня 2010 / 17.30

Центр міської історії, Львів

Під час презентації проекту дослідження стипендіата Центру 2010 року Обченка Олександра розглядалися питання пов’язані з соціокультурним розвитком зміївського мікрорегіону в означений історичний період, як типового слобожанського локусу. Головну увагу приділено питанню можливих впливів модернізації на цей мікрорегіон в контексті соціальних, освітянських, етнічних, містобудівних процесів, через які можливо частково реконструювати соціоментальну складову цього локусу та їх можливі зміни.

На розгляд пропонувалися наступні питання:

  1. Соціокультурні дослідження слобожанської провінції в руслі історичної урбаністики та локальної історії – розробленість та перспективи наукової проблематики.
  2. Джерельна та методологічна база дослідження
  3. Модернізація  та її вплив на соціоментальне поле слобожанської провінції: спроба комплексного підходу.
post picture

Обченко Олександр

працює викладачем Харківського машинобудівного коледжу. Є аспірантом ННДІ Українознавства (м.Київ). Сфера наукових зацікавлень: локальна та регіональна історія, історична урбаністика.

Зображення

Верхнє: Карта Слобідської Української губернії.  Атлас 1800 р.