Соціальна історія радянського минулого: теми, проблеми, виклики

Соціальна історія радянського минулого: теми, проблеми, виклики

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Роман Любавський, Ірина Скубій

5 квітня 2017 / 14.00

Центр міської історії, Львів

По мірі віддалення в часі радянської епохи все більше істориків обирають її для своїх студій. Однак, досі помітна тяглість радянських практик та інституцій, що спостерігається навіть попри прагнення їх засудити і позбутися, становить виклик для історика та вимагає пошуку методології та пояснювальних моделей. Окрім звичних для українських істориків пояснювальних стратегій, що обертаються навколо понять тоталітаризму, державного апарату та репресій, важливим є також і пошук пояснень, що будуть ставити у центр увагу людину та суспільство у його різноманітті. На методологічному семінарі з дослідження радянського ми пропонуємо розглянути кілька питань:

  • чи був радянський проект модернізаційним? що на це питання може відповісти соціальна історія? чи є принципова різниця між стратегіями перетворення суспільства у 1920-ті, 1930-ті, і в повоєнні десятиліття?
  • радянська урбанізація - чи така вже особлива? що нам може показати дослідження історії міст і як співвіднести їх із історією регіону, республіки, всього СРСР?
  • радянська держава - welfare state dictatorship? Проблеми історії споживання в СРСР
  • як поєднати соціальну історію та антропологічно орієнтовану історію із вивченням політичного рівня - уникаючи обмеженості як тоталітарної парадигми, так і фокусу лише на "маленькій людині"?

Гостями семінару були харківські історики Роман Любавський, автор книги "Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті - на початку 1930-х рр.", та Ірина Скубій, авторка книги "Торгівля в Харкові в роки НЕПу (1921-1929): економіка та повсякденність". Заохочуємо ознайомитися із книжками у бібліотеці Центру.

Запрошувались до участі у обговореннях історики, антропологи, соціологи, усі, хто цікавиться новими перспективами дослідження радянського.