Протоіндустріалізація та соціокультурні зміни в містах Слобідської України, 1760–1830 рр.

Протоіндустріалізація та соціокультурні зміни в містах Слобідської України, 1760–1830 рр.

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Володимир Склокін

Центр українських студій імені Д.І. Багалія Харківського національного університету

14 квітня 2009

Центр міської історії, Львів

У центрі уваги дослідження Володимира Склокіна -  вплив економічного розвитку, зокрема різних форм протоіндустріалізації, на соціальні та культурні зміни, що відбувались в містах Слобідської України в 1760–1830-х роках.

Під час презентації планується розглянути наступні основні питання:

  • протоіндустріалізація як перехідний період між феодалізмом та капіталізмом: теорії протоіндустріалізації в західній історіографії та їх критика;
    торгівельний капіталізм і протоіндустріалізація в слобідських містах;
  • динаміка урбанізаційних процесів в регіоні; місто і село в Слобідській Україні: роль об’єктивних та суб’єктивних чинників у визначенні сутності "міста";
  • Харків як столиця Слобідської України: причини вивищення та специфіка розвитку;
  • трансформація ранньомодерного українського суспільства в модерне індустріальне та урбанізоване: проблема вибору перспективи аналізу.
post picture

Володимир Склокін

викладає в Харківському інституті кадрів управління, а також є науковим співробітником Центру українських студій імені Д.І. Багалія Харківського національного університету.