Політична культура в сучасній Україні: ставлення до держави, права та приватної власності

Політична культура в сучасній Україні: ставлення до держави, права та приватної власності

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Леонід Пейсахін

Єльський університет

4 лютого 2009 р.

Бібліотека Центру міської історії

Леонід Пейсахін досліджує відмінності у політичній культурі населення по обидва боки кордону між колишніми Австро-Угорською та Російською імперіями. Під час презентації дослідник представив попередні результати свого дослідження, які стосуються сучасного стану українського суспільства. Під час дискусії обговорювалися питання сучасного стану українського суспільства, а також способи та можливості його вивчення.

post picture

Леонід Пейсахін

аспірант факультету Політичних наук Єльського універстету (США), займається вивченням національних, культурних та політичних ідентичностей. Серед його проектів: дослідження корупції та свободи інформації серед бідного населення Індії; формування політичної ідентичності китайських військових, захоплених в полон силами ООН під час Корейської війни.