Священні пагорби і єврейський Поділ: етнічні перегрупування, символічна географія та російські консервативні політики пізньоімперського Києва

Священні пагорби і єврейський Поділ: етнічні перегрупування, символічна географія та російські консервативні політики пізньоімперського Києва

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Ольга Мартинюк

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

20 березня 2013

Бібліотека Центру міської історії

На початку ХХ століття Київ став третім за величиною містом Російської імперії, адміністративним і торговим центром її Південно-західного краю та потужним осередком розвитку російської, української, польської і єврейської національних культур. Водночас, соціальні нерівності, етно-конфесійні розбіжності та схеми міського розселення великою мірою накладалися. Це в умовах швидкого капіталістичного розвитку та модернізації призвело до низки міжетнічних конфліктів і, зокрема, кількох хвиль вуличного насилля над євреями. Російські консервативні еліти активно захищали образ Києва як "святині Російської землі й колиски християнства" у відповідь на дедалі зростаючий рух за права недомінантних народів.

Доповідь містила огляд основних урбанізаційних, етнічних та політичних перетворень Києва на зламі ХІХ-ХХ століть, а також його символічні репрезентації політичними групами, що претендували на владу в місті.

Ольга Мартинюк

аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Зацікавлення – Київ між революціями 1905 та 1917 років, публічна сфера, вибори до Державної думи, російський консервативні та ліберальні традиції, антисемітизм, націоналізм, жіночий рух.