Львів 1944-1953 рр. Життя буденне

Львів 1944-1953 рр. Життя буденне

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Роман Генега

Львівський національний університет імені Івана Франка

18 лютого 2014

Центр міської історії, Львів

Висвітлення радянського етапу львівської міської історії до тепер мали яскраво виражений тенденційний характер, в яких науковий аналіз підмінений ідеологічними кліше та публіцистичною полемікою. Попри появу останнім часом ґрунтовних розвідок з радянського періоду, багато аспектів міської історії і надалі залишаються поза увагою дослідників. В цей же час, вивчення буденності повоєнного радянського Львова дає додатковий матеріал для розуміння механізмів утвердження радянської влади у місті, а також рельєфніше проявляє характер міжнаціональних стосунків протягом 1944‑1953 рр.

Під час семінару, ми спробували, також, розглянути найбільш вагомі аспекти міського життя, господарки, побуту, відпочинку, управління, маркування міського простору та їхній вплив на формування нової міської культури, і в результаті зародження цілком іншого, незнаного дотепер львівського суспільства. Такий підхід дав змогу виявити шляхи формування нового міського простору, краще визначити регіональну специфіку Львова, тощо.

Роман Генега

кандидат історичних наук, доцент кафедри історичного краєзнавства, Львівського національного університету імені Івана Франка. Захистив кандидатську дисертацію “Студентство міста Львова в українському національному русі (1944‑1953 рр.)”. Наукові зацікавлення – радянський Львів сталінського часу.

Семінар відбувся в межах  серії "Львів/Lwów/Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики".

Зображення

Верхнє: Міський медіаархів