Полкові та сотенні центри Гетьманщини ХVІІІ ст.: міста чи великі села?

Полкові та сотенні центри Гетьманщини ХVІІІ ст.: міста чи великі села?

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Ігор Сердюк

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

10 квітня 2012

Центр міської історії, Львів

У порівнянні з класичним західноєвропейським містом чи містами Речі Посполитої сотенні й полкові центри Гетьманщини видаються великими селами. Противники їхнього міського статусу наголошують на аграрному характері економіки, вказують на невелике число мешканців, звертають увагу на відсутність таких "милих дрібниць", як то кам’яна забудова, із вузькими вуличками, замком, центральною площею з ратушею. Щодо останнього, то необхідно враховувати специфіку регіону, котрий у ХV-ХVІ ст. частково входив до так званого Дикого Поля, й де життя на теренах колишніх середньовічних міст почало відновлюватися тільки в кінці ХVІ ст. Відповідно й кам’яні укріплення були вже не актуальними, а поступалися місцем земляним фортецям, тож зовнішній вигляд міст Гетьманщини вже на етапі їх повторного заснування істотно відрізнявся від їхніх "колег" на захід від Дніпра. Інші, більш важливі, зауваги щодо числа мешканців, способу життя, економіки та політичного розвитку теж наражаються на "але", адже сотенні й полкові міста таки виконували функції економічних та адміністративних центрів, притягували до себе ресурси, у тому числі і людські. Тому, як і наскільки успішно вони це робили, та як місто відображалося у демографічній поведінці його мешканців й була присвячена доповідь.

До уваги пропонувалися наступні проблеми:

  • правовий статус магістратських та ратушних міст і реалізація самоврядних прав у ХVІІІ ст.;
  • місто Гетьманщини як економічний та адміністративний осередок;
  • міське населення у світлі демографічних характеристик.

Ігор Сердюк

старший викладач кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, у 2010 році захистив дисертацію присвячену вивченню історико-демографічних характеристик населення полкових міст Гетьманщини. Автор монографії “Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. (Полтава, 2011)”. Сфера наукових інтересів: історична демографія та урбаністика Гетьманщини, останнім часом працює над вивченням дитини і дитинства в української традиційному суспільстві.