Торгівля, торгівці і споживання в Харкові в 1920-тих роках: від загального до особливого

Торгівля, торгівці і споживання в Харкові в 1920-тих роках: від загального до особливого

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

Ірина Скубій

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

18 лютого 2016

Центр міської історії, Львів

Вивчення історії торгівлі та споживання є складовою частиною дослідження ранньої радянської історії. В цей час відбувалося становлення радянського суспільства, "нової людини", змінювалися старі та формувалися нові практики повсякденності, підприємницької діяльності, створювалася нова торгівельна та міська інфраструктура, зароджувалася радянська культура споживання.

Економічні трансформаційні процеси, які відбувалися в умовах становлення більшовицької влади, державного регулювання торгівлі, у тому числі органами державної
безпеки, постачання та розподілу поступово сформували нові "правила гри" у сфері торгівельної діяльності та щоденному споживанні. Наприклад, у цей період
товарний дефіцит стає звичайним явищем та в подальшому міцно утверджується у повсякденних практиках радянського суспільства.

На семінарі був представлений один із розділів монографії "Торгівля в Харкові в роки НЕПу: економіка та повсякденність (1921 – 1929 рр.)", в якому розглядаються як
загальні, так і особливі риси торгівлі і торгівців в 1920-тих роках. Авторка прагнула дати відповідь на такі питання: Якою була професія торгівця в роки НЕПу?
Які існували для неї підприємницькі ризики, у тому числі якою була роль у цій сфері органів державної безпеки? Чи був дефіцит товарів характерною рисою
торгівлі в столичному місті? Яким було місце двох найбільших міст України, Харкова і Києва, у торгівельному обігу?

Ірина Скубій

кандидат історичних наук, асистент кафедри ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування” та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Захистила дисертацію у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (2013). Коло наукових інтересів – економічна історія, історія споживання, бізнес історія, міська історія, історія повсякденності. Авторка монографії “Торгівля в Харкові в роки НЕПу (1921 – 1929 рр.): економіка та повсякденність”.

Семінар був у форматі робітні, на який були запрошені дослідники для обговорення наукових проектів, досліджень, які знаходяться на різних етапах розробки, а також завершених досліджень, які готуються до друку.

Семінар не був відкритим для широкої громадськості. До участі були запрошені колеги історики, соціологи, культурологи та представники інших гуманітарних напрямків, які мали бажання поділитися своїми дослідженням, досвідом, а також взяти участь в обговоренні проектів, запрезентованих на семінарі.