Прожите минуле

Прожите минуле

facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon

17.01.2017

"Битви" за спогади та інструменталізація пам’яті з новою силою актуалізували виклики професійної та суспільної відповідальності усних істориків, розуміння контекстів реалізації кожного проекту, дотримання етики та розвитку навичок комунікації та взаємодії. Обговорення нинішньої дослідницької тематики і нових методологічних напрацювань, а також окреслення ролі усної історії в часі подолання та переосмислення минулого визначали перебіг ювілейної конференції Української асоціації усної історії "Усна історія в епоху змін: соціальні контексти, суспільно-політичні виклики, академічні стандарти", яка відбулась 1-2 грудня 2016 року у Харкові. Її програма доступна за посиланням.

У рамках цього академічного форуму відбувся круглий стіл  «Вихід за межі аудиторії: Усноісторичні проекти у міському просторі», який мав на меті представити різні формати використання спогадів очевидців у театральних, освітніх та виставкових урбаністичних проектах. Учасники та учасниці цієї розмови дискутували про те, як їхні усноісторичні інтервенції у міський простір шукають свою аудиторію, а також як саме місто змінюється під їхнім впливом.

З детальним оглядом конференції та думками про розвиток усної історії в Україні від Оксани Кісь можна ознайомитися на сторінці Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні. Міркування від Наталі Отріщенко про пошук нової «мови» усної історії в громадських проектах доступні на сайті Української асоціації усної історії.

Конференція «Усна історія в епоху змін: соціальні контексти, суспільно-політичні виклики, академічні стандарти» проходила за підтримки кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Центру міської історії, департаменту релігії та культури Саскачеванського Університету, Чорнобильської історичної майстерні та Студії 42.

Зображення

Верхнє: Українська асоціація усної історії